1. 1 Ett steg bakåt. (Med anl. af en art. i H.D. ang. en befarad pressöfverstyrelsens åtgärde egnad att fördröja ankomsten af svenska tidningsposten.)
  Åbo Underrättelser nro 277
 2. 2 Om censureringen af de utländska tidningarna.
  Åbo Underrättelser nro 94
 3. 3 Ny censuråtgärd. Anm. öfver att tidn. Börsenhalle ej får komma utan censur till Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 166
 4. 4 (Ins.) (Ang. censurerings art för tidn. fr. Sverige) Prenumerant i Wasa.
  Vasabladet nro 6
 5. 5 Svenska tidningar o. pressombudsmannen.
  Åbo Underrättelser nro 35
 6. 6 Ny Illustrerad Tidning censurhinder
  Helsingfors Dagblad nro 286
 7. 7 Censur, svenska tidningar.
  Åbo Underrättelser nro 15
 8. 8 Censur å utländskablad
  Borgåbladet nro 6
 9. 9 Pressöfverstyrelsen o. svenska tidningar
  Helsingfors Dagblad nro 27
 10. 10 Indragning af svenskablad
  Helsingfors Dagblad nro 148
 11. 11 H-fors (Indragning af sv.blad)
  Helsingfors Dagblad nro 154
 12. 12 Sv. o. danska blad indragne
  Hufvudstadsbladet nro 15
 13. 13 Censur å sv. tidn.
  Hufvudstadsbladet nro 147
 14. 14 Indragna sv. tidn.
  Hufvudstadsbladet nro 156
 15. 15 Indragna sv. tidningar
  Åbo Underrättelser nro 18
 16. 16 Painojuttu Tamp. San. vastaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 131
 17. 17 Jatko Tamp. S:n painojuttuun 25 p. syysk.) (jatk.
  Tampereen Sanomat nro 44
 18. 18 (Wasa. Censur för utländska blad.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 146
 19. 19 Konversation. (Censorn indragit svenska tidningar. Hög ålder hos en bondhustru i Nagu s:n.)
  Åbo Underrättelser nro 10
 20. 20 Anmärkning mot pressombudsmannen i Åbo för att han för länge kvarhållit utländska tidningar) (polemiker följa
  Åbo Underrättelser nro 234