1. 1 Pressmål emot befallningsman Sjöman.
  Åbo Underrättelser nro 3
 2. 2 Tryckfrihetsmål mot Helsingf. Tidningar
  Åbo Underrättelser nro 7
 3. 3 Från hufvudstaden. (Rättegång mellan H.D. och arkiater Bonsdorff.) Följare och nämnare.
  Åbo Underrättelser nro 17
 4. 4 Pressmålet emellan red. Aleenius och häradsnämndeman Keto med anl. af uppsatser i Wasabl.
  Helsingfors Dagblad nro 78
 5. 5 Pressåtalet emot H.D. för publikationen af cirkuläret om musikaliska sammankomster.
  Helsingfors Dagblad nro 115
 6. 6 Pressåtal emot red. af Vib. Tidn. med anl. af publikation af cirkuläret om musik vid allm. sammankomster.
  Helsingfors Dagblad nro 121
 7. 7 Pressmålet emot red. af Å.U. med anl. af cirkuläret om musikaliska sammankomster.
  Helsingfors Dagblad nro 122
 8. 8 Pressåtalet mot H.D. rörande cirkuläret om musikaliska sammankomster
  Helsingfors Dagblad nro 124
 9. 9 Musikcirkuläret och pressåtalet
  Helsingfors Dagblad nro 131
 10. 10 (Besvär i pressmålet emot Vib. Tidn. med anl. af musikcirkulärets publicerande).
  Helsingfors Dagblad nro 158
 11. 11 Wasa bref IV. (Pressmål)
  Hufvudstadsbladet nro 39
 12. 12 Wasa bref V. (Pressmål)
  Hufvudstadsbladet nro 56
 13. 13 Generalguvernören grefve Adlerbergs cirkulär om musik på publika ställen. (ang. censureringen af detta cirkulär)
  Hufvudstadsbladet nro 112
 14. 14 Pressmålet emot H:fors Dagbl. med anl. af musik-cirkulärets införande
  Hufvudstadsbladet nro 115
 15. 15 Pressmål emot H. Dagbl.
  Hufvudstadsbladet nro 124
 16. 16 Rättelse till referatet af pressmålet ang. musikcirkuläret
  Wiborgs Tidning nro 43
 17. 17 Ang. pressmålen rörande musikcirkuläret
  Wiborgs Tidning nro 53
 18. 18 Pressåtal emot Red. af Å.U. med anl. af musikcirkulärets publicerande
  Åbo Underrättelser nro 73
 19. 19 Pressmålet emot Å.U:s redaktör med anl. af musikcirkulärets publicerande
  Åbo Underrättelser nro 84
 20. 20 Pressmålet emot Red. af Å.U. rörande musikcirkuläret
  Åbo Underrättelser nro 87