1. 1 Den nuvarande pressregimen.
  Östra Finland nro 71
 2. 2 H:fors. En varning har af senator v. Daehn tilldelats Hbl:s hufvudredaktör i anl. af en korrespondens från Fredrikshamn i tidningens n:r 223.
  Helsingfors Dagblad nro 277
 3. 3 Painoasiamies ja painoylihallitus. (Painoeste Savolle .)
  Savo nro 108
 4. 4 Censur och yttrandefrihet.
  Åbo Tidning nro 65
 5. 5 Krönika. (Om tidningscensuren) H.
  Åbo Underrättelser nro 33
 6. 6 Eeko. Kåseri från hufvudstaden. (I anl. af rykter om förändringar i pressregimen.) Mille
  Helsingfors Dagblad nro 140
 7. 7 Rykten om förändringar i pressregimen.
  Helsingfors Dagblad nro 200
 8. 8 Med. anl. af Finlands påstående att N. Pr. afsiktligen skrifvit det senaste bemötandet i polemiken med Finland så att prässmyndigheterna måste draga in artikeln.
  Nya Pressen nro 279
 9. 9 Huru korten blandas. (Om hufvudredaktörens för Finland tillgöranden hos chefen för prässöfverstyrelsen i fråga om N. Pr:s senast indragna uppsats.)
  Nya Pressen nro 298
 10. 10 Tankefrihet och yttrandefrihet. (Med anl. af Finlands art. om prässtvång.)
  Åbo Tidning nro 283
 11. 11 Med anl. af polemiken emellan Finland och N. Pr. ang. en censurhistorie.
  Åbo Tidning nro 318
 12. 12 Östra Finland och Viborgsbladet contra pressombudsmannen i Viborg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 147
 13. 13 Censur-trasslet i Wiborg. (Uppmaning till Wbl. och Ö. Finl. att uppträda med takt och undvika obehagligheter.)
  Hufvudstadsbladet nro 140
 14. 14 Pressöfverstyrelseni polemik med tidningarna. (Östra Finl. och Wiborgsbladet contrapressombudsmannen i Wiborg.)
  Hufvudstadsbladet nro 152
 15. 15 Silmäyksiä. (Wiipurin paino-asiamiehen rettelöt siellä tulevien ruotsinkielisten sanomalehtien kanssa.)
  Hämäläinen nro 50
 16. 16 Hvartill vår prässregim kan leda. (I anl. af trakasserierna mot Ö.F. och Viborgsbladet.)
  Nya Pressen nro 101
 17. 17 Prässkrånglet i Viborg. (Om prässombudsmannen i Viborg.)
  Nya Pressen nro 159
 18. 18 Tidningspressen och censurtvånget. (forts.)
  Nya Pressen nro 169
 19. 19 Östra. Finland ja Wiborgsbladet sanomalehtien syytökset Wiipurin painoasiamiestä vastaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 147
 20. 20 Östra. Finland ja Wiborgsbladet sanomalehtien syytökset Wiipurin painoasiamiestä vastaan.
  Suomen Viikkolehti nro 147