1. 1 (Korr.) Wasa. (Posttaxan å svenska tidningar) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 27
 2. 2 Ins.) (En klagan rörande expeditionen af svenska tidningar i Wiborg
  Wiborgs Tidning nro 15
 3. 3 (Wasa. Anm. mot postexpedition af Svenska tidningen) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 26
 4. 4 (Jakobstad. Utländska tidningar saknas.) -e-e.
  Vasabladet nro 56
 5. 5 Från allmänheten. (För och mot.) Till red. af H:fors Dbl. (Anm. öfver missförhållanden vid prenumerationer å tidningar å tidskrifter) Prenumerant å Luthersk-Ungeskrift
  Helsingfors Dagblad nro 290
 6. 6 Ang. långsam expediering af utrikes tidningar.
  Wiborgs Tidning nro 86
 7. 7 Uteblifna svenska tidningar under juni månad
  Östra Nyland nro 28
 8. 8 Till red. för H.D. Varning för skoj af utländska tidskrifters prenumerantsamlare. S.
  Helsingfors Dagblad nro 11
 9. 9 Varning för skoj af utländska tidskrifters prenumerantsamlare. S.
  Åbo Tidning nro 16
 10. 10 Viborg d. 22 Augusti. Intet fjäsk. (Prässöfverstyrelsen och de utländska tidningarnas utdelning i Viborg)
  Wiborgsbladet nro 193
 11. 11 Från allmänheten. (Ang. de utländska tidningarnas utdelning i Viborg) T.f. Pressombudsman
  Östra Finland nro 181
 12. 12 Järnefelt, Oskar: (Med anl. af uteblifna utländska tidningar)
  Hufvudstadsbladet nro 149
 13. 13 Isaknad af taxa på sv. tidn. fr. Sverige
  Åbo Underrättelser nro 15
 14. 14 Br... den - 1833. (Ett bref) (Om prenumeration på tidningar fr. Sverge o. Finland)
  Helsingfors Tidningar nro 103
 15. 15 Ifrån Åbo, Helsingfors och Wiborg klagas öfver dröjsmålet med Petersburgska och utländska tidningar.
  Ilmarinen nro 11
 16. 16 Svenska tidningar saknas
  Borgå Tidning nro 11
 17. 17 Ödmjuk frågan. Ang. ersättning för gn. censuren förstörda svenska tidn.
  Borgåbladet nro 38
 18. 18 Ins. fr. Björneborg. (Anh. om följetongerne fr. de försvunna sv. tidningarna.)
  Åbo Underrättelser nro 33
 19. 19 (Ins.) (Supplik. Ang. bortkom. utländska tidn.) Prenumerant på LIndé- pendance Beige
  Åbo Underrättelser nro 30
 20. 20 (Ins.) Hemställan till vederb. tidningsnedaktioner i landet. (Om utländska tidningars fördröjande) Tidningsprenumerant i landsorten.
  Helsingfors Tidningar nro 252