1. 1 Wasabref. VIII. (Superi, Dramatiska föreningen. Tidningsreqvisitionsrättighet.)
  Hufvudstadsbladet nro 78
 2. 2 Tidningsexpeditionen
  Hufvudstadsbladet nro 285
 3. 3 (Kysymys sanomatoimistolta.) A.S:n.
  Uusi Suometar nro 46
 4. 4 Blick på tidningspressen. (Tidningsexpedition.)
  Vikingen nro 8
 5. 5 Fördröjd tidningsexpedition
  Björneborg nro 9
 6. 6 Anm. t. tidningsexpeditionen
  Björneborg nro 21
 7. 7 Ang. tidningsexpeditionen
  Hufvudstadsbladet nro 76
 8. 8 (Lähetetty) (Nöyrä kysymys, sanomalehtien tilamista) Suomalaisten sanomain tilaaja
  Tuntematon 2 nro 27
 9. 9 Valitus sanomalehden epätasaisesta tulemisesta) L-ko. (Vast.
  Uusi Suometar nro 104
 10. 10 Saknade tidningar
  Vasabladet nro 30
 11. 11 Postväsendet och tidningsliteraturen.
  Vikingen nro 18
 12. 12 (Korr.) (Wasa Tidningstaxan) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 42
 13. 13 Polemik om tidningarnas postafgifter.
  Helsingfors Dagblad nro 206
 14. 14 Åter tidningsexpeditionen. (Anmärkningar med anl. af uteblifna tidningar E.F.A.
  Helsingfors Dagblad nro 232
 15. 15 Klagomål mot tidningsexpeditionen
  Helsingfors Dagblad nro 256
 16. 16 Sanomalehtien tilaamisesta. -n.
  Keski-Suomi nro 35
 17. 17 Postarvodet för tidningarna.
  Morgonbladet nro 162
 18. 18 Sanomalehtien postimaksuista.
  Uusi Suometar nro 100
 19. 19 Blick på pressen. (Tidningarnes postafgifter. Frågan afhandlad af Hfbl. och Dagbl.)
  Vikingen nro 62
 20. 20 Trassel rörande expedition af tidning.
  Åbo Underrättelser nro 43