1. 1 H:fors. Svenska publicistklubbens ordförande.
  Hufvudstadsbladet nro 300
 2. 2 Frågan om en finsk publicistförening.
  Helsingfors Dagblad nro 247
 3. 3 H:forsbref. (Mötet för bildandet af en publicistklubb d. 20 nov. 1888)
  Nya Pressen nro 294
 4. 4 Dagligt Allehanda. ( Om bildandet af en publicistförening.)
  Tammerfors Aftonblad nro 85
 5. 5 En publicistförening i Finland. (Föreslås af H:fors Dagblad.)
  Wiborgsbladet nro 258
 6. 6 Helsingfors bref. (En publicistförening bildas.) Justus
  Björneborgs Tidning nro 82
 7. 7 En finsk publicistklubb. (Fråga om dess bildande.)
  Finland nro 239
 8. 8 Helsingin kirjeitä. II. (Sanomalehtiklubin puuhasta) Kirjeenvaihtajamme.
  Raahen Sanomat nro 4
 9. 9 (Fråga om en publicistklubb i Finland) V.L.
  Wiborgsbladet nro 242
 10. 10 Förslaget till stadgar för publicistföreningen i Finland. (Några ord i anl. af detsamma.)
  Wiborgsbladet nro 268
 11. 11 Helsingfors-bref. (Publicistklubben) Justus
  Björneborgs Tidning nro 65
 12. 12 Publicistklubben. (vore af nöden i H:fors)
  Folkwännen nro 203
 13. 13 H:fors. Om fastställelse af stadgar för Publicistföreningen i Finland har anhållits.
  Nya Pressen nro 286
 14. 14 Helsingfors-bref. (Finska publicistföreningen) Justus.
  Åbo Underrättelser nro 44
 15. 15 Publicistklubb i H:fors d. 24. mars.) - 1878.(Publicistklubb i H:fors d. 24 mars.) - 1878.Ang. bildandet af en publicistförening.
  Helsingfors Dagblad nro 200
 16. 16 H.D. Suomen sanomalehtimiesten yhdistyksen perustamisesta.
  Uusi Suometar nro 248
 17. 17 En finsk publicistförening. (Med anl. af en art. i H.D. n:o 200 ang. bildandet af en finsk publicistförening.)
  Åbo Tidning nro 297
 18. 18 Frenckell, A.R., Lille, A., Löfgren, V.: En publicistklubb. (Upprop för bildande af en tidningsmannaförening.)
  Hufvudstadsbladet nro 242
 19. 19 Publicistklubben och landsortsprässen. (Svar till märket L. i Å.T. för d. 22 okt. om att N. Pr. med ironi skulle bemött H.D:s förslag om bildande af en publicistklubb.)
  Nya Pressen nro 289
 20. 20 Korrespondens. (Till Å.T.) Helsingfors. (Om bildandet af en publicistklubb.) L.
  Åbo Tidning nro 287