1. 1 En Publicists Nyårstal, som läsaren lasit engång förr.
  Saima nro 6
 2. 2 Uti Å.U. läses om de svenska publicisterna obekantskap med finska förhållanden)
  Åbo Tidningar nro 58
 3. 3 En lycklig Tidningsskrifvare.
  Saima nro 23
 4. 4 En lycklig Tidningsskrifvare.
  Suomi nro 23
 5. 5 Om de publicistiska representanternas andliga sömn
  Saima nro 29
 6. 6 En Publicist.
  Åbo Tidningar nro 11
 7. 7 En publicists skyldigheter. A.M.
  Åbo Tidningar nro 53
 8. 8 Om den publicistiska vi-titeln.
  Åbo Tidningar nro 90
 9. 9 Korresp. fr. H:fors. (En publicistsställning.)
  Borgåbladet nro 21
 10. 10 Julkisuuden virka. (O.W.S. ja Oulun vaaliseikka)
  Helsingin Uutiset nro 71
 11. 11 Helsingforsbref. (Publicisters öde)
  Helsingfors Dagblad nro 280
 12. 12 Nykarleby. Behofvet af en korrespondent i Nykarleby.
  Vasabladet nro 42
 13. 13 Julkisuuden virka.
  Uusi Suometar nro 27
 14. 14 (Korr.) (Gamlakarleby. Om korrespondenter p. orten t. olika tidningar. Norska skeppets Ellidas hafveri o. auktion. Kom författningen Taxeringsnämnden. Drätselkammaren Cederqvistska teatertruppen. Korrespondentens trosbekännelse i språkfrågan) A.E.
  Vasabladet nro 7
 15. 15 Kuopiosta. (Sanomalehtimiesten kokous Helsingissä.)
  Tapio nro 35
 16. 16 (Läh.) Pitäjän kirjeenvaihtajan velvollisuuksista. (Suvaitsevaisuus.) K.K.
  Aamulehti nro 54
 17. 17 Tallqvist, A.: Publicisters skyldighet mot allmänheten.
  Tammerfors Aftonblad nro 32
 18. 18 Björneborg den 26 jan. (Principerna för en sund publicistisk verksamhet.)
  Björneborgs Tidning nro 8
 19. 19 Till red. för H.D. (Garantiföreningens för svenska teatern bestyrelse erbjuder nedsatta priser å teatern för pressens representanter.) (red. & svar)
  Helsingfors Dagblad nro 297
 20. 20 Tidningsmän. I. (Reflexioner i anl. af en i Sverge utkommande tidnings åsikter angående tidningsmäns beskaffenhet.) (forts.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 289