1. 1 (Lähetetty) Pari sanaa kirjankaupasta maassamme. L-ko.
  Uusi Suometar nro 100
 2. 2 Om bokhandel och böcker.
  Helsingfors Dagblad nro 128
 3. 3 Om s.k. officielt trycks (publikationers) otillgänglighet.
  Helsingfors Dagblad nro 290
 4. 4 H:fors bulletin. (Art. i Dagbl. om böcker o. bokhandel.) Valdemar.
  Vikingen nro 20
 5. 5 Kirjakaupoista maaseuduilla. D.T.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 1
 6. 6 Kirjojen tilaamisesta sananen. (Kustantajia moititaan siitä, että kirjoja ei toimiteta silloin kuin on luvattu.) D.W.
  Ilmarinen nro 56
 7. 7 Beskrifning å hektograf , tillsalu i fr. Tornbergspappershandel
  Helsingfors Dagblad nro 206
 8. 8 Kirjallisuutta. (Lukuhalu ja kirjojen menekki Suomessa.)
  Kaiku nro 21
 9. 9 Kirjakaupoista maalla.
  Keski-Suomi nro 51
 10. 10 Kirje Helsingistä. (Joulukirjallisuus ja kirjankustantajamme.) Matti
  Uusi Suometar nro 156
 11. 11 Till finska boktryckeriernas historie. (forts.) a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 33
 12. 12 (Ins.) Förlagsaffär. (Utgifvandet i öfvers. af Suomen kansan satuja ja tarinoita.) Joir.
  Wasa Tidning nro 10
 13. 13 Minkälaatuisten kirjain kustantaminen parhaiten kannattaa?
  Ilmarinen nro 20
 14. 14 Kirje Sortavalasta. III. (Kuleksivat kirjakauppiaat)
  Karjalatar nro 16
 15. 15 Finska förlagsföreningens kommissionär i T:hus
  Finland nro 182
 16. 16 Helsingfors d. 23 jan. (Olägenheterna af förbudet i gällande pressförordning att anlägga tryckerier på landet.)
  Helsingfors Dagblad nro 21
 17. 17 Ett förderfligt bruk. (Seden att låna böcker i st. för att köpa sådana)
  Helsingfors Dagblad nro 69
 18. 18 Finska förlagsföreningens kommissionär i Mariehamn
  Helsingfors Dagblad nro 334
 19. 19 Ehdotus kirjapainojen johtajain kokouksesta. Eräs.
  Keski-Suomi nro 24
 20. 20 Några ord till herrar bokhandlare och bokköpare. (Svenska förläggares sätt att låta subskribenter på häfte, vis utkommande arbeten i åralat vänta på dessas kompletta utkommande) el.
  Nya Pressen nro 46