1. 1 Låne-bibliothek för Allmogen. I. (i anl. af en uppsatts: Om kyrko- Bibliotheker i Sanan Saattaja Viipurista n:o 4)
  Helsingfors Morgonblad nro 41
 2. 2 Pitäjän-kirjastosta. Muutamia sanoja. P-n. Suom. Kirj. Seuran jäsen.
  Kanawa nro 24
 3. 3 Om nytton af lånebibliotek.
  Morgonbladet nro 80
 4. 4 Med anl. af i B.T. under rubrik Förslag till Bys- och Sockne-Helgedagsskolor, samt Sockne- och Bysbibliotek
  Teknologen nro 50
 5. 5 Om inrättade bibliotek för folket
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 6. 6 Egandet af ett bibliotek. (En del af uppvänningen härtill är lånad) R.
  Ilmarinen nro 8
 7. 7 Kysymys tulee kansakoulujen asettamisesta ja lainakirjastoin hankkimisesta.
  Sanan-Lennätin nro 8
 8. 8 Insändt. (I anl. af en ins. i F.A.T. n:r 17, som angriper art. om läskunnighet o. folkbibliotek på landet, hvilken ingår i F.A.T. n:r 1 och 2.) A.G.N.
  Finlands Allmänna Tidning nro 38
 9. 9 Frågan om folkbibliotek
  Helsingfors Tidningar nro 96
 10. 10 Lainakirjastoin tarpeellisuudesta. P.A.
  Kuopion Hippakunnan Sanomia nro 4
 11. 11 Lainakirjaston hankkeista. (Suomessa)
  Kuopion Hippakunnan Sanomia nro 5
 12. 12 Seurakuntain lainakirjastoista.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 34
 13. 13 Kansan vastahakoisuus lainakirjaston hankkimiseen.
  Kuopion Hippakunnan Sanomia nro 6
 14. 14 (Läh.) Lainakirjastoista mietteitä. -s-n.
  Kuopion Hippakunnan Sanomia nro 10
 15. 15 Lainakirjastoja Oulun läänissä.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 21
 16. 16 Kopistens krönika. (Lånebibliotek)
  Papperslyktan nro 36
 17. 17 Pitäjään kirjastoista. C.E.A.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 80
 18. 18 (Lähetetty) Lainakirjastoista. -n.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 88
 19. 19 Lainakirjastoin puuha seurakuntiimme.
  Suometar nro 39
 20. 20 Om Sockneeller Lånebiblioteker. A.S-g.
  Folkwännen nro 12