1. 1 (Arv.) Kotim. kirjall. Eläintiede Suomalaisille alkeiskouluille, J.M. Murman ja P. Aschan. Eläintiede eli Zoologia. K.R. Bonsdorff. Hämeenlinna 1868. A.R-n.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 10
 2. 2 (Arv.) Kotim. kirjall. Physikin Opasto, G.E. Eurén. Hämeenlinna 1867. K.L.L.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 10
 3. 3 Kirjakaupassa: J.N. Berlinin lukukirja luonnontieteessä. Suomennos. Oulu 1868.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 24
 4. 4 (Arv.) Kirjallisuutta. Eläintiede. Alkeiskouluille, J.W. Murmann ja P. Aschan. Turussa.
  Sanomia Turusta nro 20
 5. 5 Kirjallisuutta: Lutheruksen Wähä Katekismus kuvilla.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 142
 6. 6 Pari sanaa vaan herralle A.R-n. (Kuuk:lehden 10 n:ssa arvosteltu Eläintiede Suomalaisille Alkeiskouluille ). P.A.
  Tapio nro 44
 7. 7 Utkom: Eläintiede , Murman, Aschan 1866.
  Vasabladet nro 36
 8. 8 Utkommit: A.G.J. Hallsténin maantieteen oppikirja
  Åbo Underrättelser nro 102
 9. 9 För och emot. (Om Palmblads geografi.) -d-n. Skollärare.
  Helsingfors Dagblad nro 22
 10. 10 För och mot. Ytterligare om Palmblads geografi i finsk öfversättning. M-r.
  Helsingfors Dagblad nro 26
 11. 11 För och mot. Anmärkningar med anl. af Dagbladets anmälan af herr Yrjö Koskinens Oppikirja. Suomen Kansan historiassa. K.F.I.
  Helsingfors Dagblad nro 243
 12. 12 Wiipurissa. Sikäläisen Suom. Kirj. Seur. kustannuksella ilmestynyt Wiivanto- ja mitanto-oppi
  Maamiehen Ystävä nro 42
 13. 13 Luvun laskun oppikirja, Wivolin Turussa 1859.
  Sanomia Turusta nro 20
 14. 14 (Rec.) Suomenkielinen Lukemisto af Aug. Lilius.
  Borgå Tidning nro 10
 15. 15 Ännu några ord om Suomenkielinen Lukemisto.
  Borgå Tidning nro 29
 16. 16 Oppikirja, ruotsinkielinen. Suomen ruotuväelle ilmestynyt
  Suometar nro 13
 17. 17 (Uusia kirjoja: G.E. Eurénin kielioppia) P.T.
  Suometar nro 15
 18. 18 Om Suomenkielinen Lukemisto Y.K.
  Åbo Tidningar nro 25
 19. 19 Rec.) ( Luonnonkirja, kotona ja kouluissa luettava. Physikki Fr. Schödleriltä. Suomentanut I. Innain. Wiborg 1856.
  Helsingfors Tidningar nro 39
 20. 20 Wiipurista. (Wiipurin Kirj.seura toimittanut suomenkielisen Pipliahistorian.)
  Sanan-Lennätin nro 45