1. 1 Rec. Finlands Litteratur. (Rysk tolk för svenskar på svenska öfversatt och utgifven af Joh. C. Frenckell.)
  Åbo Allmänna Tidning nro 63
 2. 2 Rec. Literatur. Suomalainen Sana-Kirja. Lexion Luiquae Firnicae, Auctore Gustavo Renvall, Phil. Doct.
  Åbo Tidningar nro 93
 3. 3 Helsingfors. (En nyhet i bokhandelsväg är Svenskt och Ryskt Handlexicon första delen, A-K. Boken är af behofvet påkallad.)
  Helsingfors Tidningar nro 30
 4. 4 Viipurista (Suomalainen kielioppi)
  Kanawa nro 23
 5. 5 Rec.) Borgå. (Tolk. I bokh. annonceras ur Svensk, Finsk och Tysk Tolk af Lönnrot
  Borgå Tidning nro 60
 6. 6 Jyväskylästä. (T:ri E. Lönnrot saapunut kaupunkiin. Hänen suomalaisesta Sana-kirjastaan.)
  Suometar nro 24
 7. 7 Med anl. af Suometars anmärkning öfver Finsk ordbok , förut anmäld i Å.T. n:o 47.
  Åbo Tidningar nro 51
 8. 8 Nyss utgifna böcker: (Suomen-Venäjän ja Ruotsin-kielinen Sana-kirja, J.F. Vallinilta. Hämeenlinnassa 1850.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
 9. 9 Af Dalins ordbok öfver svenska språket hafva 16:de och 17:de häft utkommit.
  Borgå Tidning nro 79
 10. 10 Rec. Literärt. Ett finsk-svenskt handlexikon.
  Helsingfors Tidningar nro 29
 11. 11 Finska lexica. Hr Lillja annanserar i Å.T. Renwalls och Helenii finska lexica.
  Helsingfors Tidningar nro 34
 12. 12 Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. (Sen tärkeydestä 1 osan ilmestymisen johdosta)
  Suometar nro 46
 13. 13 Bokhandelsnytt: (Musikalisk fick ordbok af J.N. Ahlström)
  Åbo Tidningar nro 66
 14. 14 Boknyhet: Norsk-iappisk Ordbok af Nils Vihe Stockfleth.
  Helsingfors Tidningar nro 48
 15. 15 Om Svenska akademins ordboksarbete. (Ur akademins egen redogörelse.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 9
 16. 16 En ins. i B.T. underrättas, att en Suomalainen kielioppi finnes
  Morgonbladet nro 53
 17. 17 M.A. Castréns Samojediska ordbok utgifven
  Morgonbladet nro 22
 18. 18 Läh.) Nöyrä kysymys. (Suomalais-ruotsalainen sanakirja viipyy ilmestymästä
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 27
 19. 19 Lektor Euréns finska lexikon
  Åbo Underrättelser nro 84
 20. 20 Rec.) Helsingfors. (Finsk-svinsk ordbok af G.E. Eurén
  Finlands Allmänna Tidning nro 4