1. 1 Två nya skärgårdskartor af K.G. Ekebom, omfatt. kuststräckan från Fredrikshamn till Pitkäpasi till Wiborg, ha utkommit
  Folkwännen nro 212
 2. 2 En topografisk plan af Helsingfors, sammanstäld af E. v. Knorring.) (anm.
  Hufvudstadsbladet nro 237
 3. 3 Literatur. Geografisk atlas för folkskolor och lärovärkens lägre klasser, af dr Magnus Roth. Sthlm 1886. (anm.)
  Åbo Tidning nro 345
 4. 4 Vårt kartvärk o. dess fullkommande. I. II. F.N. (medd. fr. allmänh. följer)
  Nya Pressen nro 347
 5. 5 Rec.) (En ny plankarta öfver Finland af C.H. Nummelin.
  Folkwännen nro 94
 6. 6 Rec.) (Ny karta öfver Skandinavien och Finland af Otto Kjellström utkommit i Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 9
 7. 7 Terrängkarta öfver Finland utförd af ritaren Nummelin utstäld i Hfors
  Helsingfors Dagblad nro 264
 8. 8 Ny karta öfver Hfors omnöjd.
  Nya Pressen nro 124
 9. 9 En karta öfver trakterna af Björneborg af ing. Inberg.
  Björneborgs Tidning nro 40
 10. 10 Rec.) (Karta öfver järnvägarne i Finland har G.W. Edlund utsändt i bokhandeln.
  Folkwännen nro 190
 11. 11 Ett nytt intressant värk af Nordenskiöld. (Facsimile atlas till kartografiens äldsta historia.)
  Hufvudstadsbladet nro 83
 12. 12 Rec.) Ny karta öfver Helsingfors. (Utarbetad af ing. Otto Ehrström
  Hufvudstadsbladet nro 188
 13. 13 (Rec.) Ett nytt storvärk af Nordenskiöld. (Ur Sthlms Dagbl.) Facsimile-atlas till kartografiens äldsta historia.
  Nya Pressen nro 93
 14. 14 Angående en ny Charta öfver Finland. G.R.
  Åbo Tidningar nro 13
 15. 15 (Rec.) Literatur. Geografi för folkskolor och andra läroinrättningar äfvensom till själfstudierna. Af Oskar Dannholm.
  Åbo Underrättelser nro 190
 16. 16 Rec.) Literatur. Oskar Dannholm. Geografi för folkskolor och andra läroinrättningar äfvensom till själfstudierna.
  Östra Finland nro 153
 17. 17 Stanleys senaste färd genom Afrika. (Karta öfver S:s färd genom Afrika)
  Land och Stad nro 25
 18. 18 Rec.) (Turistkarta för resor i Finland af forstmästar P. Hannikainen utkommit.
  Nya Pressen nro 70
 19. 19 (Rec.) Turistföreningen i Finland. Turistkartor för resor i Finland. Matkailijakarttoja matkustuksia varten Suomessa. G.S-n.
  Nya Pressen nro 74
 20. 20 Medd. från allmänheten. Turistföreningens kartbok. (Anmärkningar om kartans brister)
  Nya Pressen nro 76