1. 1 Latinsk grammatik af Lektor Öhman anmäld i Litteraturbladet. Om skolböckers antagande
  Saima nro 31
 2. 2 Ytterligare i anledning af J.E. Öhmans Språklära.
  Borgå Tidning nro 61
 3. 3 Läsaren uppmanas att anställa jämförelse emellan recensionen af hr Öhmans Latinska Grammatik i Bihang till Morgonbladet och den af hr Nervanders Arithmetik i H:fors Tidningar
  Saima nro 17
 4. 4 Med anl. af polemik i Morgonbl. af recensenten Hr. A.S. mot Finelii Finlands historia
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 5. 5 (Rec.) Litteraturöfversigt. 9. Allmän naturhistoria, populärt framställd för skolan och hemmet. I. Djurriket, efter Lindner och Lachman bearbetadt för Svenska läsare af Gustaf Thomée. Stockholm 1850. S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 11
 6. 6 Rec. Försök till Lärobok i Finlands Historia af K.A. Finelius. Helsingfors, hos J. Simelii arfvingar, 1850. (Insändt) A.S.
  Morgonbladet nro 75
 7. 7 Försök till lärobok i Finlands historia af K.A. Finelius, bedömd i M:bladet och Å.U.
  Åbo Tidningar nro 79
 8. 8 Bokhandels nyhet. Försök till Lärobok i Finlands Historie af K.A. Finelius.
  Åbo Underrättelser nro 80
 9. 9 Skolangelägenhet. (Strelings latinska grammatik omarbetas)
  Borgå Tidning nro 33
 10. 10 Nytt i bokhandeln. Xenofontos Kyrou Anabasis.
  Helsingfors Tidningar nro 33
 11. 11 Nyss utgifna böcker: (Xenofontos. Kyru anabasis. Första boken med förklarande anm. Öfvers. och bearbetng. efter K.W. Kruger. Helsingfors 1851.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
 12. 12 Till subskription anmäles: Rättelser och tillägg till Lärobok i Finlands historie af Finelius
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 13. 13 (Ins.) (Svenska språket i öfverläraren C.J. Lindqvists Latinska Elementarbok ) H.B.
  Wiborgsbladet nro 215
 14. 14 Rec.) Skolorna. (Melanders Finlands historia
  Åbo Tidning nro 236
 15. 15 (Rec.) Ny skolliteratur. (Svensk läsebok för barn. Hfors.) K.G.
  Åbo Tidning nro 267
 16. 16 Rec.) ( Lärobok i aritmetik för skolan och hemmet af dr Aug. Ramsay
  Östra Finland nro 200
 17. 17 Rec.) (Lärobok i geografi, af O. Dannholm.
  Borgåbladet nro 56
 18. 18 Lagerblad, E.: Fr. allmänheten. Meddelande angående E. Lagerblads geografiska läroböcker.
  Finland nro 210
 19. 19 Rec.) (I bokhandeln: Geografi för folkskolan och andra läroinrättningar, af Oskar Dannholm.) (Polemik följer
  Folkwännen nro 118
 20. 20 Dannholm, Oskar: Till red. för Folkv. (Om Folkvännens recension af undert:s utgifna Geografi.) (Polemik följer)
  Folkwännen nro 121