1. 1 Plockgods. (En affär Giftermålsannons med lotteri i Frenckellska-bokhandeln.)
  Åbo Underrättelser nro 78
 2. 2 Plockgods. (Ang. en affär i Å.U. n:ris 78 och 80,svar till Rebecka.) Anonymus.
  Åbo Underrättelser nro 85
 3. 3 Anekdoter.
  Åbo Underrättelser nro 109
 4. 4 Blandkorn.
  Barnvännen nro 3
 5. 5 Hvarjehanda. (Klädedrägten adlar mannen.) (Satir)
  Björneborgs Tidning nro 2
 6. 6 Originalanekdot.
  Åbo Underrättelser nro 8
 7. 7 Ins.) Sann händelse nyligen berättad, (anekdot
  Hufvudstadsbladet nro 301
 8. 8 Anekdot.
  Mielikki nro 14
 9. 9 Småplock. (Straffadt skryt)
  Wiborgs Tidning nro 58
 10. 10 Ins.) Astrologen och dess efterträdare, (anekdot
  Österbotten nro 10
 11. 11 Anekdoter ur djurverlden. Björnen bestraffar en tjut.
  Österbotten nro 10
 12. 12 Hvarjehanda. (Finska sjöman-trollkarlar)
  Österbotten nro 5
 13. 13 Hvarjehanda. När tager sig nordbon en sup?
  Folkwännen nro 27
 14. 14 Anecdoter.
  Åbo Tidningar nro 14
 15. 15 Tidig befordran. (Anekdot) [F.M. Franzén.]
  Åbo Tidningar nro 2
 16. 16 Anekdoter. [F.M. Franzén.]
  Åbo Tidningar nro 16
 17. 17 Anekdoter. [F.M. Franzén.]
  Åbo Tidningar nro 5
 18. 18 Felslagen uträkning. (Anekdot.) [H.G. Porthan.]
  Åbo Tidningar nro 52
 19. 19 Anekdoter. [H.G. Porthan.]
  Åbo Tidningar nro 13
 20. 20 Anekdoter.
  Åbo Tidningar nro 19