1. 1 Gåta. (Från Tyskan) En bädd jag är: väl mjuk, men gästlös dock
  Åbo Tidningar nro 30
 2. 2 Gåta. (Efter Schiller) Uppå ett ändlöst bete vandra
  Helsingfors Morgonblad nro 99
 3. 3 Finska Gåtor. (7, 8, 9, 10, 11, 12)
  Helsingfors Morgonblad nro 17
 4. 4 Finska Gåtor. (19, 20, 21, 22, 23, 24)
  Helsingfors Morgonblad nro 22
 5. 5 Finska Gåtor. (Ur Morgonbladet) (Gnabb med morgonbladet)
  Helsingfors Tidningar nro 19
 6. 6 Bokstafs-gåta. Af N.S. och S.B. 139.
  Trollsländan nro 50
 7. 7 Akrostika. Af Nalle i Tjusala 135.
  Trollsländan nro 50
 8. 8 Upplösningar till n:o 49 (1868).
  Trollsländan nro 1
 9. 9 Problem. - 1870 17.IX. Österb. n:o 18, 1.X. n:o 19, 5.XI. n:o 21.Gåtor.
  Trollsländan nro 6
 10. 10 Bokstafsgåtor af B.F. 1.
  Trollsländan nro 4
 11. 11 Bokstafsgåta af Th.
  Trollsländan nro 6
 12. 12 Bokstafsgåta af a-i. (forts.)
  Trollsländan nro 13
 13. 13 Akrostikon af a-i.
  Trollsländan nro 13
 14. 14 Akrostikon af a-i.
  Trollsländan nro 16
 15. 15 Akrostikon af W-n.
  Trollsländan nro 17
 16. 16 Ordgåtor af E.W:n.
  Trollsländan nro 17
 17. 17 Anagrammatiska frågor.
  Trollsländan nro 17
 18. 18 Gåtor af Otto.
  Trollsländan nro 21
 19. 19 Akrostikon.
  Trollsländan nro 24
 20. 20 Nyländska gåtor.
  Trollsländan nro 27