1. 1 Liljan och Rosen. Parabel. Orig. af Herder.
  Åbo Tidning nro 101
 2. 2 Parabler, af Krummacher ljuds namn.
  Åbo Tidningar nro 102
 3. 3 Liljan och Myran. (Parabel)
  Helsingfors Morgonblad nro 43
 4. 4 Parabel. (Insänd) (en fallen gubbes klagan) -.-?
  Finlands Allmänna Tidning nro 33
 5. 5 Paraboler. I. Seglaren på Werldshafvet. II. Wågen och dess Längtan.
  Helsingfors Tidningar nro 30
 6. 6 Paraboler. 6. Ynglingens val. Engelen stod vid lifvets port
  Helsingfors Tidningar nro 41
 7. 7 Paraboler. l. Ynglingen. 2. Flickan. (Tankar i ensamheten)
  Helsingfors Tidningar nro 20
 8. 8 Paraboler. 3. Necken.
  Helsingfors Tidningar nro 50
 9. 9 Paraboler. 2. Qvinnans Starkhet. Thilda.
  Helsingfors Tidningar nro 39
 10. 10 Parabel. Bly-kulor. (Berättelse m. pl.) O.R.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 1
 11. 11 Parabel. Anden. O.R.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 7
 12. 12 Parabel. Den blomma, som doftar om våren -s-1.
  Åbo Underrättelser nro 75
 13. 13 Sömnen och döden. Parabel. (Ins.) C.W.S:n.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 2
 14. 14 Eken och ängsblommorna. Parabel.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 3
 15. 15 Parabler.
  Barnvännen nro 4
 16. 16 Himmelens inflytelser. (Parabel) Orig. af Claudius.
  Åbo Tidning nro 93
 17. 17 Utspegel och Skräddarne. Parabel af A.W. Sehlegel. Bland många berömligt stora mandater
  Åbo Tidningar nro 80
 18. 18 Paraboler. 3. Skuggan. Hvems är den skugga, som i ljusa lunden
  Helsingfors Tidningar nro 34
 19. 19 Paraboler. 7. Lifvet. 8. Tårarnas makt.
  Helsingfors Tidningar nro 93
 20. 20 Paraboler. I. Ordet. (Insändt) (Berättelse) Lovisa.
  Helsingfors Tidningar nro 24