1. 1 Rebus n:o l. (Rebus? Hvad är det?)
  Åbo Underrättelser nro 10
 2. 2 Också en Bildgåta.
  Morgonbladet nro 23
 3. 3 Bildgåta. (Rebus) Jag är ett lands förnämnsta stöd
  Helsingfors Annonsblad nro 19
 4. 4 Bildgåta. (Rebus) Mitt ansigte lönar en främmande glans
  Helsingfors Annonsblad nro 21
 5. 5 Bildgåta, (Rebus) I snöhvit mantel kom jag från min moder
  Helsingfors Annonsblad nro 23
 6. 6 Bildgåta. (Rebus) Jag är en sirlig möbel i ett hus
  Helsingfors Annonsblad nro 25
 7. 7 Bildgåta. (Rebus) Fast icke kvick till min natur
  Helsingfors Annonsblad nro 33
 8. 8 Bildgåta. (Rebus) Säg mig: hvad är det väl för en
  Helsingfors Annonsblad nro 36
 9. 9 Bildgåta. (Rebus) Din gissning skall väl icke halka
  Helsingfors Annonsblad nro 38
 10. 10 Bildgåta. (Rebus) Att alltid vara sann och troget måla
  Helsingfors Annonsblad nro 72
 11. 11 Rebus 3.
  Trollsländan nro 3
 12. 12 Rebus 6.
  Trollsländan nro 6
 13. 13 Rebus, (forts.)
  Åbo Posten nro 26
 14. 14 Bildgåta. (Rebus) Jag vet ett rike med provinser fyra
  Helsingfors Annonsblad nro 18
 15. 15 Bildgåta. (Rebus) Om dagen har jag ingenting att göra
  Helsingfors Annonsblad nro 20
 16. 16 Bildgåta. (Rebus) Jag alstrades af ett lefvande ting
  Helsingfors Annonsblad nro 22
 17. 17 Bildgåta. (Rebus) Jag stiger upp ur böljans sal
  Helsingfors Annonsblad nro 24
 18. 18 Bildgåta. (Rebus) Det ständar en jätte i skogen
  Helsingfors Annonsblad nro 34
 19. 19 Bildgåta. (Rebus) Du bär mig vid din sida
  Helsingfors Annonsblad nro 37
 20. 20 Bildgåta. (Rebus) Du långa, du smala;
  Helsingfors Annonsblad nro 41