1. 1 Charade. Af F.M. Franzén. Mitt första vid lyckans dörr vill en hvar (Red. benäget meddelad och förut icke tryckt)
  Helsingfors Morgonblad nro 27
 2. 2 Charad. Mitt första de Romare nämnde ett nöt
  Helsingfors Morgonblad nro 89
 3. 3 Charade. Hvem tittar så glad in i slott och i fjäll?
  Helsingfors Tidningar nro 2
 4. 4 Charade. Mörk är han, mitt första, en ättling af Loke
  Helsingfors Tidningar nro 10
 5. 5 Charade. Två rumlare gingo en afton tillhop
  Helsingfors Tidningar nro 22
 6. 6 Charade af F.M. Franzén. Mitt första liknar manna x) Förut otryckt och Red. benäget meddelad.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 7. 7 Charade. Med mitt hela och mitt andra B.
  Helsingfors Tidningar nro 32
 8. 8 Charade. En tidningsredaktör engång af nyck
  Helsingfors Tidningar nro 35
 9. 9 Charade. I mitt förstas skugga nyss så glad
  Helsingfors Tidningar nro 44
 10. 10 Charade. Hur länge tiden än mitt första
  Helsingfors Tidningar nro 79
 11. 11 Charad. Mitt första nämner man af vana utan mening
  Åbo Tidningar nro 50
 12. 12 Charad. Mitt första är ett ord, som brukas vanligtvis
  Åbo Tidningar nro 53
 13. 13 Charad. Det finnes på jorden blott två af mitt första
  Åbo Tidningar nro 59
 14. 14 Charad. En flicka önskade att snart mitt första heta
  Åbo Tidningar nro 62
 15. 15 Charader. III. Kapten: Här är ej i staden mitt första; jag slår IV. En Åktivägare: Mitt första jag skall Direktionen en dag. V. Ömma Toner: Mitt första, mitt andra, du udde, du ö -t-t-t.
  Åbo Underrättelser nro 58
 16. 16 Inpromptu-Charad. Vid anblicken af en viss tidningsvignett. Mitt första är med tillagdt D.
  Åbo Underrättelser nro 95
 17. 17 Charad. Uttryckligen den Helga Skriften säger (F.P.)
  Helsingfors Morgonblad nro 58
 18. 18 Charade. Tag mig, o hulda, till mitt första du
  Helsingfors Tidningar nro
 19. 19 Charade. Det var en gång, när jag var barn
  Helsingfors Tidningar nro 31
 20. 20 Charade. Mitt första och mitt andra
  Helsingfors Tidningar nro 47