1. 1 De begge säckarna. (Om mänskans fel.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 7
 2. 2 Nyttan af stormar.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 8
 3. 3 Wishets-reglor.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 12
 4. 4 Eishetsreglor.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 24
 5. 5 Korta sanningar.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 6. 6 Små funderingar. (Förströdser inne) C-m.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 21
 7. 7 Årets första dag.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 1
 8. 8 Små rön och tankar.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 6
 9. 9 Wänskapsbeviset. (Vedergälla ondt med godt)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 11
 10. 10 Deltagande.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 11. 11 Punktlighet. (Insändt)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 18
 12. 12 Tänk dock eller Guds dagliga gåfvor.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 19
 13. 13 Vintern. (Text till planchbilagan)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 20
 14. 14 Farfars råd. (att göra godt åt sina fiender)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 1
 15. 15 Är du tacksam mot din modir? (Lärdomar för barn.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 12
 16. 16 En moders omsorg.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 17. 17 Ett sommar-samtal.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 17
 18. 18 Var sparsam. Samtal emellan en Moder o. dess lilla dotter Sofia, (med planch)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 20
 19. 19 Korta sanningar.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 23
 20. 20 Mamma. Med illustration.
  Trollsländan nro 1