1. 1 (Med.) (Estniska sagor, till tyska) A.
    Helsingfors Dagblad nro 71
  2. 2 Tuliswood. (Estländsk folksaga meddelad i Das Inland Grefve R. Rehbinder)
    Helsingfors Tidningar nro 85