1. 1 Bör man komma tidigt eller sent på en bjudning. En lifsfråga. (Af M.G. Saphir)
  Östra Finland nro 218
 2. 2 Det säges. (Om skvaller.)
  Östra Nyland nro 11
 3. 3 Fördrag samhet. (Reflexioner)
  Östra Nyland nro 94
 4. 4 S jälfbehärskning. (Reflexioner)
  Östra Nyland nro 98
 5. 5 Förtal. (Reflexioner)
  Borgåbladet nro 27
 6. 6 Ledighet och värksamhet. (Reflexioner)
  Borgåbladet nro 79
 7. 7 Koppel. (Reflexioner)
  Borgåbladet nro 82
 8. 8 Lifsglädjen. (Reflexioner) Viktor
  Borgåbladet nro 74
 9. 9 Sjusofvaren. Viktor.
  Borgåbladet nro 58
 10. 10 Om knappnålars gemenhet. Viktor.
  Borgåbladet nro 11
 11. 11 Aprilnarren. Viktor.
  Borgåbladet nro 34
 12. 12 Skvalleraktighet. (Reflexioner)
  Ekenäs Notisblad nro 61
 13. 13 Förnuft och känsla. (Reflexioner)
  Finland nro 302
 14. 14 Landtlif. II. Tidig sommarmorgon. (Original för Dagbl.)
  Helsingfors Dagblad nro 74
 15. 15 Döden efter döden. Klaus.
  Wasa Tidning nro 66
 16. 16 Något om ögon. Ohållet föredrag i slutet sällskap. Ansas.
  Wasa Tidning nro 122
 17. 17 Ett och annat. (Kåseri) (Julen) Sam.
  Åbo Tidning nro 347
 18. 18 Godt lynne. Tekla.
  Borgåbladet nro 67
 19. 19 Blommor i hemmet.
  Borgåbladet nro 74
 20. 20 Hänsynslöshet.
  Borgåbladet nro 87