1. 1 Arabiskt Skaldestycke. Öfv.
    Åbo Tidningar nro 15