1. 1 Tidens gång. (Allegori) Notabenius.
  Björneborgs Tidning nro 2
 2. 2 En kvinnas hämnd. (Berättelse)
  Björneborgs Tidning nro 70
 3. 3 Resan till fotografen. Skizz för Folkvännen, (forts.)
  Folkwännen nro 61
 4. 4 Kärlek. (Skizz)
  Fredrikshamns Tidning nro 15
 5. 5 Mina flickor. (Humoresk fr. Hforslifvet)
  Helsingfors Dagblad nro 87
 6. 6 Vårstämning, (öfvers.)
  Helsingfors Dagblad nro 132
 7. 7 Bleka grefvinnan (öfvers. fr. franskan t. H.D.)
  Helsingfors Dagblad nro 198
 8. 8 Småstadslif. I. En torgscen.
  Helsingfors Dagblad nro 237
 9. 9 Småstadslif. II. (Skizzer för H.D.) Bakom gardinerna.
  Helsingfors Dagblad nro 245
 10. 10 En månskensfärd. (Berättelsen om en knappnål)
  Helsingfors Dagblad nro 261
 11. 11 Småstadslif. III. Den förlorade sonen. (Berättelse)
  Helsingfors Dagblad nro 265
 12. 12 Småstadslif. IV. Prestvalet.
  Helsingfors Dagblad nro 271
 13. 13 När det regnar. (Skizz för H.D.) (Ur Helsingfforslifvet)
  Helsingfors Dagblad nro 279
 14. 14 Farbror Stubbes tal för kvinnan. (Humoresk)
  Helsingfors Dagblad nro 288
 15. 15 Småstadslif. V. Ett Konstnärspar.
  Helsingfors Dagblad nro 307
 16. 16 Doktorns bröllopresa. (Öfvers. från danskan) (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 82
 17. 17 Salvayres hemlighet. (Från franskan) (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 126
 18. 18 Huru kvinnan älskar. (Novellett) (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 131
 19. 19 Den nya våningen. (Flyttningsskizz)
  Hufvudstadsbladet nro 135
 20. 20 Manolan. (Episod ur en spansk tjurläktares lif) (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 140