1. 1 Giacomo. En italiensk röfvarhistorie. Öfversättning.
  Åbo Underrättelser nro 36
 2. 2 En saga från södern. Öfvers. fr. danskan. (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 41
 3. 3 Mr. Grimshaws frieri. (Öfvers. fr. engelskan) (Berättelse)
  Åbo Underrättelser nro 149
 4. 4 Leukothea. Berättelse från Roms forntid. Öfvers. från tyskan. (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 149
 5. 5 Rödt glas. En episod ur jernvägslifvet. (Öfvers.) (Berättelse) (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 200
 6. 6 Ett vinterfiske. (Berättelse) (forts.)
  Borgåbladet nro 1
 7. 7 Musikerns kärlek. (Berättelse)
  Borgåbladet nro 46
 8. 8 Förfalskarens dotter. (Berättelse) (forts.)
  Borgåbladet nro 82
 9. 9 Olycka och oförsonlighet. (Berättelse om en österbottnisk sjöman)
  Folkwännen nro 56
 10. 10 Hämden vakar. (Berättelse)
  Folkwännen nro 110
 11. 11 En dans i skären. (Skizz för Folkv.)
  Folkwännen nro 135
 12. 12 Ett glas för mycket. (Berättelse)
  Folkwännen nro 139
 13. 13 Han önskar sig flere döttrar. Skizz.
  Folkwännen nro 182
 14. 14 Hans enda skatt. Skizz från lifvet i den fjerran Vestern. (Öfverss.)
  Morgonbladet nro 36
 15. 15 En rik tiggare. Teckning ur verkligheten.
  Morgonbladet nro 165
 16. 16 Smedens jul. (Berättelse)
  Nya Pressen nro 153
 17. 17 Fiffiga knep. (Öfvers.) (Berättelse)
  Nya Pressen nro 356
 18. 18 En julberättelse från Böhmerwald. (Öfvers. för Wasabl.) (forts.)
  Vasabladet nro 9
 19. 19 En trofast liten fästmÖ. Ur Family Herald. (Följetong) (forts.)
  Åbo Posten nro 1
 20. 20 Vid årskiftet. Nyårskizz.
  Åbo Posten nro 1