1. 1 uomalaisesta virsikirjasta.
  Turun Wiikko-Sanomat nro 30
 2. 2 (Insändt) Erinran. (Å. Litt:bl:s Junihäfte förekommande tryckfel i Undert:s recension om Nordlunds Koraalikirja) K-a.
  Åbo Tidningar nro 87
 3. 3 Tidningsöfversigt. Litt:bladets rec. af Nordlunds koralbok
  Åbo Underrättelser nro 75
 4. 4 Insändt) (Förf. af artikeln: A. Nordlunds Koraali-kirja, bedömd af Kukkasela undrar hvarför den samma icke blifvit synlig i H.T.
  Åbo Tidningar nro 14
 5. 5 Ojettu Wirsikirja. (Wiitasaaresta lähetetty.) (Painovirheitä virsikirjassa) S-n.
  Suometar nro 18
 6. 6 Wielä sana n:ojetusta Wirsikirjästa (Oulusta mainitsee allekirj:nut virheistä, joita ojentaja on tehnyt) C.W.A.
  Suometar nro 23
 7. 7 (Insändt) Tredje mans omdöme angående hr Kukkaselas anmärkningar emot hr A. Nordlunds Koraali-Kirja etc. agis
  Åbo Tidningar nro 2
 8. 8 Hämäläisen järkilause. (Sen tarkastuksen johdosta minkä H.T. on ilmaissut tässä lehdessä Uuden virsikirjan ehdotuksesta.) (jatk.)
  Hämeen Sanomat nro 55
 9. 9 (Rauma. Postikulku. Uusi virsikirjan ehdotus.) Veikko.
  Koi nro 2
 10. 10 Helsingfors den 26 jan. (Till Red. af Mbl.) Några ord om den gamla finska psalmboken och det nya psalmboks förs laget. J.B.
  Morgonbladet nro 20
 11. 11 Uuden suomalaisen virsikirjan ehdoitus. (jatk.)
  Tampereen Sanomat nro 7
 12. 12 (Lähet.) (Uudesta virsikirjanehdotuksesta) K-l-
  Vaasan Sanomat nro 3
 13. 13 Tro, A. (Lähet.) Virsikirjasta.
  Uusi Suometar nro 262
 14. 14 Hiukan virsikirjankritiikkiä. G.R.
  Rauman Lehti nro 38
 15. 15 (Arv.) Kirjallisuutta. Kannel. Wirvoitusta Herraa rakastaville, A. Laitinen. A.K.
  Tapio nro 26
 16. 16 Uuden virsikirjan nuoteista. Pikkumies.
  Waasan Lehti nro 36
 17. 17 Uusi suomalainen virsikirjan-ehdotus.
  Waasan Lehti nro 92
 18. 18 Wäliaikainen suom. virsikirja ilmestynyt.
  Aamulehti nro 49
 19. 19 Wäliaikainen suomalainen virsikirja ilmautunut.) (anmäl.
  Helsingin Wiikko-Sanomia nro 25
 20. 20 Nöyrä kysymys uuden virsi- ja evankeliumikirjan kustantajalle ja painattajalle. (Saadaanko olla varmat että uusia virsi- ja evankeliumi-kirjoja tulee riittävä määrä saatavaksi ensi kirkkovuoden alusta?) Myöhemmin tilaaja.
  Uusi Suometar nro 260