1. 1 Suomalaisten almanakasta.
  Kanawa nro 48
 2. 2 Soihmonen, Antti, talonmies Juvalta, Savossa. Suomalaisesta Almanakasta. (Muualta)
  Maamiehen Ystävä nro 5
 3. 3 (Rec.) Lyhy tieto ajanlaskusta ja wuotista juhlista, niin myös Ilmanmuutteista, hankittu jokawuotisen Almanakan Seuraajaksi. Turussa 1847.
  Åbo Underrättelser nro 10
 4. 4 (Lähetetty) Almanakan Loppu-lehdistä. A.M. Talonpoika Länsi Savossa.
  Suometar nro 39
 5. 5 (Insändt) Något om finskan i finska almanackornas årliga bihang.
  Helsingfors Tidningar nro 18
 6. 6 Arnell, Lars. K.F. Hush. sällskpts sekreterare. Beriktigande. (Angående en insän:s påstående i n:o 13 af H.T. om val af öfversättare till finskan af almanacks afhandlingarne)
  Helsingfors Tidningar nro 19
 7. 7 Ännu ett par ord om finska almanackorna, -m.
  Helsingfors Tidningar nro 25
 8. 8 200-vuotinen Almanakka. (Sen ilmoittamisen johdosta kirje:) Suomettarelle (ja vastaus siihen) Rekolan Antti. A.O.
  Suometar nro 7
 9. 9 Almanakoista
  Suomen Julkisia Sanomia nro 1
 10. 10 (Lähetetty) Neuvo epäileville. (Wirhe almanakassa) -s-k K--n,
  Sanomia Turusta nro 1
 11. 11 Almanakka ilmestyi
  Tapio nro 37
 12. 12 Silmäys almanakkaan ja valtiokalenteriin sekä ehdotus Suomenkieliseen valtioluetteloon.
  Helsingin Uutiset nro 8
 13. 13 Almanakka ilmestyi
  Helsingin Uutiset nro 85
 14. 14 1865 vuoden almanakasta.
  Päivätär nro 53
 15. 15 Almanakan ilman-vaiheet.
  Hämäläinen nro 32
 16. 16 Almanakka vuodelle 1871.
  Ilmarinen nro 30
 17. 17 Helsinki. Almanakan ilmestymisestä.
  Uusi Suometar nro 117
 18. 18 (Lähetetty) Sananen Almanakoista. (Tähti-sikerien merkistä.) Lehtovaaralainen.
  Uusi Suometar nro 65
 19. 19 (Läh.) Sananen almanakan toimittajille. (Neuvo alman, toimittajille painattaa almanakkaan kirjoituksia metsänhävityksestä ja kansakoulujen hyödystä. K.W.
  Uusi Suometar nro 107
 20. 20 (Lähetetty) Wähän almanakoistamme. K.W.
  Uusi Suometar nro 23