1. 1 Finska soldaten i fält.
  Östra Finland nro 105
 2. 2 En kaukasisk lägerbild. (Korresp. till östra Finland. ) (Kyryk-Dara. Omgifningar. Lägret. En fest. Kriget.)
  Östra Finland nro 113
 3. 3 Från Bulgariska krigsteatern. (Bref från en finsk officer vid uhlanerna. (Innehåll: Slaget vid Jerkovna den 21 september. Bland dödens skördar. En fridens uppenbarelse.)
  Östra Finland nro 123
 4. 4 Från Bulgariska krigsteatern. (Bref från en finsk officer vid uhlanerna.) (Innehåll: Väderlek. Ett och annat om fältlifvet. Två exemplar af koran. Turkarnes beqvämlighet i krig. Brist på fruntimmer och strumpor; öfverflöd på löss. Bulgariska byar.)
  Östra Finland nro 125
 5. 5 Från krigsskådeplatsen. Utdrag ur bref från E.B. (Det bulgariska lynnet.)
  Björneborgs Tidning nro 9
 6. 6 Från krigsskådeplatsen. Utdrag ur bref från E.B. (Slaget vid Schipka.)
  Björneborgs Tidning nro 14
 7. 7 Bref från hufvudstaden. Till Bborgs.T. (Dåliga tider. Historier om gardets bedrifter i kriget. Dess kapellmästares nit.) Pelle.
  Björneborgs Tidning nro 35
 8. 8 Bref om finska ambulansens helsotillstånd afsändt från Tiflis d. 15 jan.
  Dagens Nyheter nro 24
 9. 9 Året 1877. (Rysk-turkiska kriget och utländska politiken.) (fort.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 1
 10. 10 Om finska gardetutdrag ur bref från doktor Winter.
  Finlands Allmänna Tidning nro 5
 11. 11 Telegram från underlöjtn. Alfthan om den honom anförtrodda hammenderingens resa till krigsskådeplatsen.
  Finlands Allmänna Tidning nro 14
 12. 12 Utdrag ur ett bref från finska gardesbataljonen.
  Finlands Allmänna Tidning nro 67
 13. 13 Politiska stämningen. Flytningar under kriget. Inkomster från Bulgarien rikliga. Wal af hufvudstad i Bulgarien.
  Finlands Allmänna Tidning nro 85
 14. 14 Helsotillståndet vid finska ambulansen i Tiflis.
  Folkwännen nro 5
 15. 15 Om Balkans öfvergång. (skrifver en finsk gardesofficer.)
  Folkwännen nro 8
 16. 16 Sårade gardisters belägenhet.
  Folkwännen nro 28
 17. 17 Återblick. I. (Turkiska kriget.)
  Helsingfors Dagblad nro 1
 18. 18 Gudstjenst med gardister på krigsskådeplatsen enl. Ew. Sonn. Bl.
  Helsingfors Dagblad nro 2
 19. 19 Från finska gardet. (Bref till H.D.) (Turkiska kriget.)
  Helsingfors Dagblad nro 5
 20. 20 Finska gardets vistelseort under kriget.
  Helsingfors Dagblad nro 7