1. 1 (Rec.) Litteraturöfversigt: 1. Thomas Arnold, biografiskt utkast utgifvet af Lars Stenbäcks. Wasa 1851. 2. Uusi ja vakaa ilman-ennustaja eli maanviljeliöille tarpeellisia tietoja... Porissa 1851. (Ilmaa koskevia sananlaskuja. Luonnontieteellisiä tietoja. Taikajuttuja.) S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 2. 2 (Rec.) Literaturöfversigt. (Suomen maan pedot maalikuvilla selitetyt. Turussa 1854.) S.E.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 8
 3. 3 Frenckellska bokhandeln, Suomen maan Pedot maalikuvilla selitetyt. Turussa 1854.
  Åbo Underrättelser nro 99
 4. 4 Rec. (Bokhandelsnytt: 1. Euroopan kartta. 2. Enon opetuksia luonnon asioista.
  Åbo Tidningar nro 89
 5. 5 Bokhandelsnytt. Karta öfver Europa af Stein-Renvall. - Suomen maan Meripedot, maalikuwalla selitetyt.
  Åbo Underrättelser nro 99
 6. 6 Kirjallisuutta. Apinjat ja marakatit.
  Sanomia Turusta nro 52
 7. 7 H:fors/Korresp. Litteratur: Pallo-kolmio-mitanto af J.H. Eklöf. Thomas.
  Wiborg nro 21
 8. 8 Kirja: Tekemistä valtointen laskutapulain myötä..., A. Wareliukselta.
  Sanomia Turusta nro 51
 9. 9 H:fors. (Literärt. Flora Fennica, Suomen Kasvisto utgifven af prof. E. Lönnrot.)
  Helsingfors Tidningar nro 148
 10. 10 (Rec.) Inhemsk litteratur. Flora Fennica, Suomen kasvisto. Helsingissä 1860. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 11
 11. 11 Arv.) Uusia kirjoja. (Flora Fennica. Suomen kasvisto. Koelma Helsingissä 1860.
  Sanomia Turusta nro 52
 12. 12 Suomen Kasvisto. H.G.P.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 97
 13. 13 Kirjallisuutta. Luonnonlaadun mukaisia kertomuksia. Wieraista maista, 17 puupiirroksella, suomentanut Juh. Kustaa Heinonen. Turku 1861.
  Sanomia Turusta nro 11
 14. 14 Lönnrots Kasvisto.
  Helsingfors Tidningar nro 210
 15. 15 Arv.) Flora Fennica. Suomen Kasvio. Uusi parannettu laitos, toim. E.L. ja Tn. Sadan. Helsingissä 1866.
  Tähti nro 49
 16. 16 (Arv.) Kotimaan kirjallisuutta. Tiedetten alkeiskirjoja. Toimittivat prof. Huxley, Roscoe ja Balfour Stewart. - Kemia, kirjoittanut H.E. Roscoe, suom. K. Suomalainen. A.W.H.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 11
 17. 17 (Arv.) Tiedetten alkeiskirjoja. Fysika. Kirj. B. Stewart. Suom. A.J. Mela. Hels:ssä 1877. - Astronomia. Kirj. J. Norman Lockyer. Suom. E. Bonsdorff 1877. W.S.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 1
 18. 18 Rec.) ( Finlands geologiska undersökning. Suomenmaan geologillinen tutkimus af Karl Adolf Moberg.
  Helsingfors Dagblad nro 173
 19. 19 Luonnontieteen Alkeiskirjoja. Geologia. Kirjoittanut A. Gcikie, geologian ja mineralogian prof. Edinburghin yliopistossa. Suom. F.G. Bergroth.
  Ilmarinen nro 100
 20. 20 Kirjallisuutta. VII. ( Tiedetten Alkeiskirjoja. Geologia. Kirj. prof. A. Geikie, suom. F.G. Bergroth.) (Arv. K. Hj. Gylling).
  Uusi Suometar nro 154