1. 1 Arv.) Kirjallisuutta. (Ihmisruumiin rakennus ja elintoiminnat, ihmis-fysiologian pääpiirteet. Kirj. R. Tigerstedt. Suom. O.A. Forström.
  Waasan Lehti nro 26
 2. 2 (P. Päivärinnan kirja keuhkopoltteesta.) Haapaporras.
  Wiipurin Sanomat nro 289
 3. 3 Arv.) Kirjallisuutta. Kuopiossa ilmestyi. Ensimmäinen apu vahingoittuneille. Kirj. prof. Fr. von Esmarch.
  Päivän Uutiset nro 235
 4. 4 (Arv.) Hyvä neuvo. (Goldkuhlin Yleinen terveys- ja sairashoidon oppi, sekä Erismannin Terveydenhoito-oppi.) -o.H.
  Sanomia Turusta nro 148
 5. 5 Literatur. Neuvoja hermotauti sille. Saksalaisen alkuteoksen mukaan toimitti K. Suomalainen.
  Finland nro 157
 6. 6 (Arv.) Kirjallisuutta. Käytännöllisiä terveysohjeita kodille sovitellut N. Wawrinsky. Suomennos, -o-n.
  Lounas nro 99
 7. 7 Kirje Helsingistä. Neuvoja Hermotautisille. (Arvostelua ja otteita sen nimisestä, äsken ilmestyneestä kirjasta.) Tuomas.
  Päivälehti nro 158
 8. 8 Merkillinen amerikalainen kirja. (Alice Stockhamin: Lastensynnytysoppi.)
  Savo nro 62
 9. 9 (Arv.) Kirjallisuutta. Neuvoja hermotautisille. Saksasta suomensi K. Suomalainen, -o-
  Savo-Karjala nro 118
 10. 10 Kirjallisuutta. (Käytöllisiä terveysohjeita kodeille. Sovitellut toht. R. Wawrinsky. Suom. Aatto S.)
  Turun Lehti nro 141
 11. 11 Uusi keksintö. (Ivallinen arvostelu lehtori K. Suomalaisen kirjan johdosta Neuvoja hermotautisille ) Tupa-Jussi.
  Wiipurin Sanomat nro 163
 12. 12 Haartman, Neuvo ja julistus kuinka Eläinden Rutto... parattaa; utkommen på finska.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro 112
 13. 13 Rec. Literatur. Suomalainen Talonpojan Koti-Lääkäri. Helsingissä 1839. Utarbetad af D:r Lönnrot efter C. Nordblads Sundhetslärobok för menige man.
  Helsingfors Morgonblad nro 39
 14. 14 (Arv.) Uusi Hevoislääkäri.
  Suometar nro 38
 15. 15 Nytt i bokhandeln. Pieni Haava-Lääkäri, neuvoksi Suomalaisille, varsinkin lukkareille ja rukanpanijoille, Tohtori Karl Rinmannin ruotsalaisesta kirjasta suomentanut A. Rothman.
  Finlands Allmänna Tidning nro 46
 16. 16 Inhemsk literatur. Pieni Haava Lääkäri. Tohtori Karl Rinmannin Ruotsalaisesta kirjasta suomentanut A. Rothman. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
 17. 17 Kuopiosta. Pieni Haavalääkäri toivotaan kirjakauppaan.
  Maamiehen Ystävä nro 10
 18. 18 Arv.) Kirjallisuutta. Pieni Haavalääkäri , K. Rinman, suomennos. Helsing:ssä 1855.
  Suometar nro 8
 19. 19 (Rec.) Inhemsk literatur. Suomalaisen talonpojan Kotilääkäri. Porvoossa 1856. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 6
 20. 20 Arv.) Minkätähden kuolee niin paljo lapsia ensimmäisellä ikävuodellansa? (Prof. E. Lönnrotin kirjoittama.
  Sanomia Turusta nro 2