1. 1 Uusia kirjoja: (Kristillinen ja terveellinen Lasten kasvattaminen. Edellinen osa: Lasten terveinä pitäminen. Helsingissä 1856.)
  Suometar nro 46
 2. 2 (Kirjakauppaan: Kristillinen ja terveellinen lasten kasvattaminen. Toinen osa: Lasten kivut, niiden syyt ja holhous, S.R-s. Helsinki 1857.
  Suometar nro 41
 3. 3 (Rec.) Inhemsk litteratur. (Johdatus kansakoulujen järjestämiseen, kirj. Reivi T. Rudenschöld öfv. af Murman. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 3
 4. 4 Uusi kirja: Johdatus kansakoulun järjestämiseen... T. Rudenschöld. Suomennos. Kuopio 1859.
  Suometar nro 12
 5. 5 Kirkkoherra U. Cygnaeuksen matkakertomuksesta ja mietteistä kansakouluasiassa. P.A.
  Kuopion Hippakunnan Sanomia nro 15
 6. 6 Kansakouluin asiasta. Pastori U. Cygnaeusten matkakertomus ulosannettu.
  Sanomia Turusta nro 15
 7. 7 Kirjallisuutta. Suomen Äiteille tavan voimasta lasten kasvatuksessa, Tohtori G. Schewen mukaan; J.L..än suomentama.
  Sanomia Turusta nro 44
 8. 8 Rahvaankoulujärjestelmäehdotusta arvostellut ruotsalainen rehtori P.A. Liljeström.
  Suometar nro 20
 9. 9 Luettelo Lukion Opettajista ja Oppilaisista syyskuun 2. p. 1861.
  Åbo Underrättelser nro 131
 10. 10 Ilmestyi: Lauseita ja ehdotuksia Suomen kansakoululaitoksesta, komitean, 1863
  Helsingin Uutiset nro 49
 11. 11 Luettelo Turun Lukion opettajista syyskuussa 1 p. 1864 utkommit i bokh.
  Helsingfors Dagblad nro 254
 12. 12 (Arv.) Kotimaan Kirjallisuutta. Woimistelun Harjoitus-oppi Kansakoulujen tarpeeksi, K. Göös. C.G.S.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 4
 13. 13 Bref t. mina vänner i landsorten. (Ang. Studentkatalogens utkom äfven på finska .) Nisse.
  Helsingfors Dagblad nro 56
 14. 14 Suomenkielinen ylioppilasluettelo, ensi kerran
  Ilmarinen nro 11
 15. 15 Hels. Dagbladin kirjoitus. Ylioppilasluettelon ilmaantumisesta suomen kielellä.
  Uusi Suometar nro 13
 16. 16 Arv. Kasvatustieteellinen Oppikirja kansakoulun opettajille ja muille kasvatus-tieteen harrastajille, H.R. Rücgg. Suomennos. Hel. 1871. C.G.S.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 11
 17. 17 (Rec.) Litteratur. Keskustelut Kolmannessa julkisessa Suomen Kansakoulukokouksessa. Pöytäkirjan laatinut 0. Wallin. Jyväskylässä 1875. K.E.
  Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 6
 18. 18 (Lähetetty) (Kasvatus-opillisen Yhdistyksen emäosastolle, Rücggin Kasvatustieteen Oppikirjan suomennuttamiselle) Kansakoulun-opettaja.
  Uusi Suometar nro 24
 19. 19 (Arv.) Kotimaan kirjallisuutta. Kutsumuskirja kuulemaan sitä julkista esitelmää, jolla prof. E.A. Strandman virkaansa astuu Syysk. 30 p. Kirj. Y.S. Forsman. Helsingissä. B.F.Y.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 11
 20. 20 Matkakertomus A. Almbergilta, Backmanin stipendiati vv. 1874-1875. (Tutkimuksia kouluasioissa Dresdenissä, Pragissa, Wienissä, Budapestissä.) Opetuskielissä, tyttökouluista y.m.)
  Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland nro 3