1. 1 Insändt) Finsk Litteratur. (Samling af Dr. Jacob Judens vittra arbeten. Suomalainen utkommer nästa år
  Saima nro 50
 2. 2 Wiipurista. (Ulostulleita: Juteinin kirjoja, Kandeleen Kaksoiset elli Laulu ja Runo-kokous. II osa: Leikki lauluja ja Pila puheita.)
  Sanan-Lennätin nro 43
 3. 3 (Arv.) Jak. Juteinin kirjoja. Potu.
  Sanan-Lennätin nro 45
 4. 4 Kirjakaup: Huvituskirja , Jak. Juteini. Wiipuri 1857.
  Sanan-Lennätin nro 41
 5. 5 Inhemsk Litteratur. Jak. Juteinin Kirjoja. 3:as Osa. Runovihko. Wiipurissa 1856 4:äs Osa. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 11
 6. 6 Arvostelu. Jak. Juteinin Kirjoja, kuudes ja seitsemäs osa. H.K.K.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 61
 7. 7 Rec. Inhemsk Litteratur. Jak. Juteinin Kirjoja. Osat VI-IX. Wiipurissa 1858.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 8. 8 Puhakka, Antti. Rec. Vår-Literatur. I. (Jacob Judén ( Juteini ) Sanan Laskun Koetuksia ja Runon Tähteitä. Viipurisa 1844. Lukemisia Suomen Kansalle. H.H.I. Ignatius. Lukemisia Suomen Kansan Hyödyksi.
  Helsingfors Tidningar nro 50
 9. 9 (Rec.) Inhemsk literatur. Jak. Juteinin Kirjoja. 1 osa: Kandeleen Kaksoiset eli Laulu- ja Runokokous, 2. osa: Leikki lauluja ja Pila puheita. Wiipurissa. 1856. J.V.S.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 12
 10. 10 Literatur. Thorild på finska.
  Hufvudstadsbladet nro 223
 11. 11 Insändt) Finsk Litteratur. (Samling af Dr. Jacob Judens vittra arbeten. Suomalainen utkommer nästa år
  Suomi nro 50