1. 1 (Insändt) Bolag för Finsk romanlitteratur. S.E.
  Morgonbladet nro 91
 2. 2 Ingman, A., Elmgren, S., Kellgren, H. Prospekt till bildandet af ett Bolag för romanlitteratur på Finska språket.
  Morgonbladet nro 94
 3. 3 Bolag för roman litteratur på finska språket.
  Borgå Tidning nro 3
 4. 4 Leopoldsbref fr. Hfors. I. (Bolaget för finsk romanliteratur.)
  Helsingfors Tidningar nro 9
 5. 5 Romaanikirjallisuuden Yhdyskuntaan osallisiksi haluaville löytyy tila kirjoittaa nimensä listoihin.
  Suometar nro 1
 6. 6 Helsingistä (Suomalaisen Kauniskirjallisuuden Yhdyskunnan kokous)
  Suometar nro 6
 7. 7 Helsingfors. (Bolaget för finsk skönliteratur ämnar den 7 dennes hålla sin första bolagsstämma.)
  Åbo Tidningar nro 10
 8. 8 Från Hfors. Major L. i Bender 2. (Bolaget för finsk skönliteratur)
  Helsingfors Tidningar nro 17
 9. 9 Helsingfors (Bolaget för öfversättning af skönlitteratur till finskan inbjuder allmänheten till aktieteckning.)
  Morgonbladet nro 2
 10. 10 Helsingfors. Bolaget för finsk skönliteratur (Suomalaisen kauniskirjallisuuden yhdyskunta) konstituerade sig den 7. Februari och stadgar antogas.)
  Helsingfors Tidningar nro 13
 11. 11 Wasa. (Signaturen S.E. i Mbl. förordar bildandet af ett bolag för Finsk Romanlitteratur.)
  Ilmarinen nro 95
 12. 12 Insänd artikel i Mor:bl. n:o 91 om bildandet af ett bolag för finsk romanlitteratur.
  Åbo Tidningar nro 95
 13. 13 Helsingfors Aktieteckning till bolaget för öfversättning af skönliteratur till finskan fortfar.
  Helsingfors Tidningar nro 1
 14. 14 Aktietecknarenas i bolaget för Finsk skönlitteratur sammanträde i Helsingfors.
  Morgonbladet nro 15
 15. 15 Kauniskirjallisuuden Yhdyskunnan ensimmäinen kokous.
  Suometar nro 5
 16. 16 Helsingistä. (Suomalaisen Kauniskirjallisuuden Yhdyskunnan kokous)
  Suometar nro 6
 17. 17 Åbo. (Uppmaning till anteckning för bildandet af ett bolag för romanliteratur på Finska språket.)
  Åbo Tidningar nro 6