1. 1 Rec.) (Apologetiskt och polemetiskt. Uppsatser af Axel Fredr. Granfelt.
  Borgåbladet nro 72
 2. 2 Evangeliska historiens kronologi af S.G. Elmgren.
  Finland nro 141
 3. 3 (Rec.) Hvari min tro består af Leo Tolstoj. Öfvers. af Valborg Hedberg. Sthlm. G.
  Finland nro 270
 4. 4 Rec.) Literatur. (V.T. Rosenqvist, Om och ur bibeln. Borgå.
  Finland nro 300
 5. 5 Af hr Theol. Licent. A.F. Granfelts skrift Det kristliga lifvets vilkor och väsende har senare hälftens andra stycke utkommit.
  Åbo Underrättelser nro 8
 6. 6 Symboliska Böckrar af J. Grönberg utkommit.
  Helsingfors Tidningar nro 15
 7. 7 (Julliteratur Hedbergska verklärans vederläggning och evangelii försvar, i grund af den heliga skrift, enligt vår kyrkas symboliska böcker. Författad af Anders Wilhelm Ingman.
  Helsingfors Tidningar nro 100
 8. 8 Wäntad bokhandelsnyhet: Hedbergianismen af A. Ingman 2 delen
  Helsingfors Tidningar nro 82
 9. 9 Rec. Besök i Bokhandeln. 13. Bönebok samt andliga sånger af Wallin m.m. 14. Den gamles Herr, af W. Adams, Öfvers. från Engeskan. Stockholm 1850. 15. Innehållit och rätta sammanhanget af Pauli Epistel till de Romare, af Jesperus Svedberg 1848. L.S.
  Ilmarinen nro 5
 10. 10 Rec. Besök Bokhandeln. 11. Kristendomens hufvudläror. Populära föreläsningar af N. Ignell. St.holm 1850. L.S.
  Ilmarinen nro 5
 11. 11 Bokhandelsnytt. Om nådens(ordning, kritik öfver herrar Ingmans och Hedbergs stridsskrifter af Professor Granfelt.)
  Åbo Tidningar nro 97
 12. 12 Literatur. (Bibel och Astronomi. En framställning af Biblens kosmologi och dess förhållanden till Naturvetenskaperna af Joh. Henrik Kurtz. öfversatt af Ahnfeldt.) C.A.
  Borgå Tidning nro 25
 13. 13 Kirjallisuutta. Dogmen om barndopet. Historiska-kritisk afhandling af Alfr. Kihlman.
  Tähti nro 2
 14. 14 Ett besök på boklådan. Uppsatser i bibliskt teologiska ämnen af professor Ingman.
  Vasabladet nro 48
 15. 15 Rec.) (Boknytt: Hvad är dopets ändamål och verkan? Af A.A. Favorin. Wbg 1867.
  Wiborgs Tidning nro 3
 16. 16 (Rec.) Literatur. De första offentligt af finske män emot kristendom och kyrkolära rigtade angreppen, bemötta af Axel Fr. Granfelt. Borgå. (forts.) H.V.
  Åbo Underrättelser nro 227
 17. 17 Universiteten. Fil.mag., theol.kand. E.F.T. Strandberg utg. disputationen Om Syndafallets mysterium. Biblisk psychologisk afhandling
  Finlands Allmänna Tidning nro 292
 18. 18 Rec.) (Nytt i bokhandels väg. Om den föregående bättringen, m.m. i anl. af Hr. A.F. Granfelts skrifter om Nådens ordning af Anders Wilhelm Ingman i Helsingfors.
  Borgå Tidning nro 4
 19. 19 Andelig stridsskrift. Om den föregående bättringen m.m. i anl. af hr. A.F. Granfelts skrifter om nådens ordning. Försvarsskrift af Anders Wilh. Ingman.
  Helsingfors Tidningar nro 8
 20. 20 Bokhandeln. Dansen, betraktad från kristlig synpunkt af Fredr. Granfelt. 1856.
  Helsingfors Tidningar nro 97