1. 1 Rec.) Literatur. (Arbetet och dess vilkor. Föredrag uti slöjdskolan i Sthlm af C.F. Bergstedt
  Borgåbladet nro 28
 2. 2 Wasa. (Om lektor Laurens broskyr varning mot utflyttning ur eget land )
  Helsingfors Dagblad nro 221
 3. 3 (Rec.) Nya bocker. En blick på qvinnofrågan
  Hufvudstadsbladet nro 286
 4. 4 (Rec.) Literatur. En psykologisk blick på kvinnofrågan af Wald. Ruin. e.
  Nya Pressen nro 355
 5. 5 Arv.) Kirjallisuutta. ( En psykologisk blick på qvinnofrågan af Wald. Ruin.
  Uusi Suometar nro 299
 6. 6 Kåserier från hufvudstaden. (För W.T. afio.) ( Psykologisk blick på kvinnofrågan af W. Ruin.)
  Wasa Tidning nro 151
 7. 7 Rec.) Literatur. (Aug. Bebels Qvinnan
  Wiborgsbladet nro 68
 8. 8 Stockholms bref. ( Reformdrägten en bok för qvinnor af qvinnor.) Atis.
  Åbo Underrättelser nro 355
 9. 9 (Rec.) Literatur. Arbetets bok, bearbetning från tyskan och utgörande VI bandet af Ungdomens böcker. Sthlm 1886.
  Finland nro 291
 10. 10 Rec.) (En broschyr På tok af -r-
  Hufvudstadsbladet nro 31
 11. 11 Rec.) (Emile de Laveleyes Den moderna socialismen
  Hufvudstadsbladet nro 134
 12. 12 Nykterhetsliteratur) (anm.
  Hufvudstadsbladet nro 257
 13. 13 (Rec.) Kvinnor om kvinnor. I Framtidsbilder tecknade af Dagny. Hfors 1885. G.C.
  Åbo Tidning nro 32
 14. 14 (Rec.) Literatur. Karl Marx värdeteori, framstäld af Atterdag Vermelin.
  Helsingfors Dagblad nro 99
 15. 15 H:fors. En broskyr Röster i sedlighetsfrågan utkommit.
  Hufvudstadsbladet nro 63
 16. 16 (Rec.) Literatur. Kvinnans ställning i samhället af Clara Schmitt. Sthm 1887.
  Hufvudstadsbladet nro 144
 17. 17 (Rec.) Literatur. I tidens frågor. Kommunism, socialism, socialdemokrati af F.T. Borg.
  Hufvudstadsbladet nro 268
 18. 18 Äktenskap eller fri kärlek? (Med anl. af de Geijerstamska föredragen o. prof. F. Peterséns arb. som utkommit i svensk öfvers. hos Edlund H:fors.)
  Wasa Tidning nro 41
 19. 19 I Juni utkommer i bokhandeln. Kvinnan på de praktiska arbetsområdena af V. Hjelt.
  Helsingfors Dagblad nro 35
 20. 20 Litteraturöfversikt. (Nils Herzberg: Kvinnans kallelse och uppfostran.)
  Helsingfors Dagblad nro 244