1. 1 Ivanne arbeten för sjöfart och handel af Ekelund.
  Helsingfors Tidningar nro 77
 2. 2 Ny tidningstaxa öfver år 1852 utkommande, tyska, franska och engelska blad.
  Helsingfors Tidningar nro 98
 3. 3 Rec.) Byggnader af kalkbruk och så kallad stampad kalksand. ( Anvisning att uppföra byggnader af stampadt kalkbruk , författad af F. Engel. Öfvers. fr. Tyskan af A.J. Chydenius.
  Finlands Allmänna Tidning nro 150
 4. 4 Universal-lexikon för köpmän, fabrikanter, konsuler m. fl. utkommit i svenska bokhandeln.
  Åbo Tidningar nro 64
 5. 5 Boknyhet: Handbok för dem som idka handel och sjöfart, utgifven af B.M. Ekelund.
  Morgonbladet nro 24
 6. 6 Bokhandelsnytt. Handbok för dem som idka sjöfart och handel af B.M. Ekelund.
  Åbo Underrättelser nro 19
 7. 7 Från trycket utgått: Finlands Skeppskalender för år 1858, jemte förteckning öfver de under kriget 1854 och 1855 af fienden tagne och förstörde fartyg, utgifven af Carl Gust. Wolff.
  Vasabladet nro 41
 8. 8 Rec. Litteratur. Om Hypotheksföreningar af Henrik Borgström. H:fors 1858.
  Åbo Underrättelser nro 59
 9. 9 (Adresskalender o. vägvisare för Helsingfors utgifven af G.W. Edlund.
  Helsingfors Tidningar nro 7
 10. 10 Supplement till Adresskalendern.
  Helsingfors Tidningar nro 51
 11. 11 (Meddelandt) Litteratur. ( Om Lysgas och dess anwändning af A.F. Dalson. ) - H-s.
  Helsingfors Tidningar nro 69
 12. 12 (Rec.) Den nya adresskalendern. Kopisten.
  Papperslyktan nro 12
 13. 13 (Fråga ang. Finlands annonskalender; utgifvandet fördröjdt.) Annonsörer.
  Dagens Nyheter nro 194
 14. 14 (Klagomål öfver att Finlands Annonskalender icke utkommit.) Annonsörer.
  Dagens Nyheter nro 230
 15. 15 Rec.) ( Merkantil handbok öfver Storfurstendömet Finland... af Frithjof Foss.
  Åbo Posten nro 235
 16. 16 Utkom: Merkantil handbok öfv. storfurstendömet Finland af F. Foss.
  Björneborgs Tidning nro 18
 17. 17 Upphöres med utgifvandet af Finlands Sjöfartskalender för tryckta sjöfartsförhållandens skuld.
  Folkwännen nro 43
 18. 18 Merkantil handbok Öfver storfurstendömet Finland af F. Foss utkommer i Åbo.
  Helsingfors Dagblad nro 51
 19. 19 Från Sverge till bokhandeln i H:fors anländt: Handbok i Bankväsendet af C.M. Rosenberg.
  Helsingfors Dagblad nro 187
 20. 20 Behof af adresskalender i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 257