1. 1 (Rec.) Litteratur. Anden i naturen af H.C. Örsted.
  Wiborg nro 76
 2. 2 Helsingfors. (I bokh. Ränte-tabeller af mag. M. Wiberg fr. Sverige.)
  Helsingfors Tidningar nro 55
 3. 3 (Rec.) Litteratur. Finlands Kärlvexter, ordnade i ett naturligt system, af Otto Alcenius. H:fors 1863. Th. S.
  Helsingfors Dagblad nro 138
 4. 4 (Polemik med anl. af Prof. Mäklins på J. vetenskapssocieténs möte hållna föredrag om Darvinismen samt hans omdömen om Prof. Nilssons arbete: Skandinaviens fiskar och foglar.) Några vänner af J. vetenskapssocieteten.
  Helsingfors Dagblad nro 101
 5. 5 Rec. (I bokh. Naturvetenskaplig boksamling för läsare af alla samhållsklasser af A. Bernstein.)
  Helsingfors Tidningar nro 192
 6. 6 Ny mynttabell i bokhandeln.
  Helsingfors Dagblad nro 164
 7. 7 En nyttig bok på G.W. Edlunds förlag, neml: reduktionstabeller mellan finskt o. ryskt mynt.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 8. 8 (Ins.) En liten kritik. (Vetenskapliga grunder för bestämmande af fogelarternas ordningsföljd inom slägten och grupper. Akademisk afhandling af dr F.W. Mäklin.) R.A.
  Helsingfors Dagblad nro 118
 9. 9 Rec.) Vår tids första uppgift (af E. Neovius, utkom i bokh.
  Morgonbladet nro 295
 10. 10 Rec. Litteratur. F.W. Areschouz. Betraktelser öfver växtens bygnad och lif. Stockholm 1875. E.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 11. 11 Rec. Litteratur. Th. M. Fries. Om växternas blomning. Sthlm 1875. E.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 12. 12 Kort framställning af den kvalitativa kemiska analysens gång af E. Hjelt utkommit i bokhandeln.
  Björneborgs Tidning nro 11
 13. 13 Hr I.J. Inberg kommer att utgifva ett arbete: Några märken från istiden i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 245
 14. 14 I bokhandeln: Fickbok i metersystemet. Utarbetad af C.E.W. Ahlander. Sthlm.
  Morgonbladet nro 221
 15. 15 Literatur. Jordklotet och dess naturunder, dess land och vatten, dess luftkrets och dess organiska lif af H.J. Klein och O.W. Thomé.
  Wasa Tidning nro 83
 16. 16 Litteratur. Om skalers noggrannhet och gränsen för det synliga af E. Neovius.
  Vestra Nyland nro 1
 17. 17 (Rec.) Literatur. Naturlära för folket af G.M. Celander.
  Borgåbladet nro 93
 18. 18 Wetenskaplig krönika. (Darwins arbete om daggmasken.) R.T.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 19. 19 Utkom: Bilder ur växetverlden af C. Hoffman med text af A.J. Mela. H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 174
 20. 20 Ny bok: Bilder ur växtverlden af A.J. Mela.
  Morgonbladet nro 279