1. 1 (Rec.) Literatur. 1. Försök till framställning af Logiken af J.W. Snellman, H:fors, 1837 137 sidd 8:o. 2. Philosophisk Elementarkurs af J.W. Snellman. 1 Häfte Psychologi 1837. 66 sidd. 8:o Stockholm. -nd-
  Borgå Tidning nro 59
 2. 2 (Ins.) Svar på frågan. I n:o 48: ur Aftonbl. i Sthlm åberopadt omdöme om Gud, verlden och menniskan af G:nd.
  Hufvudstadsbladet nro 51
 3. 3 Inhemsk Litt:tur. Europas statslif och filosofins politiska läror, W. Bolin, Hels. 1871
  Vikingen nro 44
 4. 4 (Rec.) Literatur. Europas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare historins hufvudepoker, betraktade ur filosofisk synpunkt, af Wilh. Bolin, H:fors
  Borgåbladet nro 12
 5. 5 Litteratur. W. Bolin Euorpas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare historiens hufvudepoker betraktade ur filosofins synpunkt. H:fors 1871. A.H.
  Helsingfors Dagblad nro 62
 6. 6 (Rec.) Wilhelm Bolin. Europas statslif och filosofins politiska läror. Den nyare historiens hufvudepoker betraktade ur filosofisk synpunkt, I o. II.
  Vikingen nro 2
 7. 7 Nuu Schun. (En bok utgifven i Kina och innehållande lefnadsregler för qvinnor.)
  Folkwännen nro 40
 8. 8 Nytt i Bokhandeln. (Th Reins Försök till framställning af Psykologien. ) J.K.S.
  Vasabladet nro 251
 9. 9 Svensk literatur. Wetenskap för alla af R. Brewn, öf vers. under redaktion af Th. M. Fries. Sthlm.)
  Morgonbladet nro 73
 10. 10 I Bokhandeln: Werldsprocenssens väsen eller den omedvetnas filosofi af E. v. Hartmann öfvers. af A. Struseberg II. I Sverge utkommen.
  Morgonbladet nro 245
 11. 11 Rec.) Literatur. Grunddragen till fysionomiläran, stäld på fysiologisk grund af Mortimer Hænén. (forts.
  Borgåbladet nro 62
 12. 12 Anm.) ( Vetenskap för alla. efter B. Brown.
  Åbo Underrättelser nro 277
 13. 13 (Rec.) ( Karakterens värde, af S. Smiles. ) J. Kr.S.
  Vasabladet nro 99
 14. 14 (Rec.) Literatur. Andens eller det rena förnuftets religion och dess föregående utvecklingsskeden hos de förnämsta kulturfolk. Hfors 1883. V.H.
  Helsingfors Dagblad nro 39
 15. 15 I bokhandeln. Vetenskapen och hr von Bergen, Tvenne uppsatser: 1. Herr von Bergens naturvetsenskap, af Edv. Hjelt, E.R. Neovius och O.M. Reuter; 2. Vetenskap och fördragsamhet af Walfrid Wasenius.
  Helsingfors Dagblad nro 133
 16. 16 Rec.) I bokhandeln. (Vetenskapen och herr Carl von Bergen. Andra upplagan.
  Helsingfors Dagblad nro 152
 17. 17 (Rec.) Platon. Populära föredrag hållna i Stockholm i mars och april 1867 af Pontus Wikner. Upsala. O.
  Nya Pressen nro 21
 18. 18 (Rec.) Literaturanmälan. Vetenskap och fördragsamhet af Valfrid Vasenius. H:fors 1884.
  Nya Pressen nro 143
 19. 19 Rec.) I bokhandeln. Vetenskapen och professorerne Hjelt, Neovius och Reuter samt docenten V. Vasenius, af Arius.
  Nya Pressen nro 152
 20. 20 (Rec.) Literatur. Andens eller det rena förnuftets religion och dess föregående utvecklingsskeden hos de förnämsta kulturfolk. I.E.W.
  Åbo Tidning nro 21