1. 1 (Rec.) Akademisk litteratur. Elias Lönrot: Om det nord-tschudiska språket.
  Morgonbladet nro 69
 2. 2 Akademisk litteratur. C.A. Gottlund: Försök att förklara de finska stamordens uppkomst.
  Morgonbladet nro 70
 3. 3 (Rec.) Akademisk litteratur. Bidrag till Finska språkforskningens historia före Porthan. af August Engelbrekt Ahlqvist.
  Morgonbladet nro 30
 4. 4 Några ord i anledning af Grammat i ska uppsatser af G. Renvall. Åbo 1837. (Förf. af Ruunulinna anför, hvarför uti densamma särskilda dialekter blivit använda)
  Helsingfors Morgonblad nro 83