1. 1 Rec.) Litteratur. (Professor Dietrichsons föreläsningar i Stockholm om Antonius statyn eller antikens romantik.
  Morgonbladet nro 21
 2. 2 Omdömen om Jac. Ahrenbergs Finsk ornamentik.
  Helsingfors Dagblad nro 67
 3. 3 Alfred de Musset och George Sand. En litteraturhistorisk skizz af Georg Brändes.
  Helsingfors Dagblad nro 233
 4. 4 Rec. Litteratur. (De bildande konsternas historia af E. Eichhorn.)
  Borgåbladet nro 44
 5. 5 Rec.) Litteratur. (Den moderna smakens historia af Jakob von Falcke. Stockholm 1881.
  Helsingfors Dagblad nro 339
 6. 6 (Anm.) Inh. literatur. Några Finlands historiska byggnader. Af E.O.E. Hfors 1882.
  Åbo Underrättelser nro 333
 7. 7 Rec.) (Första delen af Försök till svenska tidningspressens historia af Emil Key utkommit.
  Finlands Allmänna Tidning nro 116
 8. 8 Rec.) Literatur. (Studier i finska vitterheten efter 1830 af Albin Lönnbeck.
  Morgonbladet nro 285
 9. 9 Studier i Finska vitterheten efter 1830 af Albin Lönnbeck. Hfors 1883 utkommit.
  Nya Pressen nro 329
 10. 10 (Rec.) Försök till svenska tidningspressens historia af Emil Key. Första delen 1634-1719.
  Åbo Tidning nro 186
 11. 11 Rec.) Literatur. (Försök till svenska tidningspressens historia af Emil Key. Första delen 1634-1719.
  Östra Finland nro 176
 12. 12 Rec.) (Georg Brandes, Björnson och Ibsen. Två karakteristiker. Stockholm 1882.) O-o. (forts.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 13. 13 (Rec.) Literatur. (Ur samtiden. Literaturstudier af Gustaf af Geijerstam.) Y.
  Helsingfors Dagblad nro 334
 14. 14 (Rec.) Till psalmboksfrågan. (Svenska kyrkans psalmbokskomiteer och psalmboksförslag under 1700 talet och början af 1800 talet. Ett litteraturhistoriskt bidrag af Albin Hildebrand. Sthlm 1884.) W.w.
  Wasa Tidning nro 140
 15. 15 Rec.) (Joh. Jaegers illustrerade katalog öfver fotografier efter konstverk utkom i Sthlm. Om finska konstnärer.
  Hufvudstadsbladet nro 4
 16. 16 (Rec.) Studier i finska vitterheten efter 1830 af Albin Lönnbeck. -m.
  Nya Pressen nro 59
 17. 17 (Rec.) Literatur. Emil Key: Försök till svenska tidningspressens historia. Sthlm.
  Morgonbladet nro 97
 18. 18 (Rec.) Litteratur. Katalog öfver Finska studentafdelningarnas etnografiska samlingar, utarbetad af Th. Schwindt. Hfors 1883. Asunnot ja kansan elämä Suomessa. Kirj. A. Gt. Helsinki 1884. O.G.
  Helsingfors Dagblad nro 178
 19. 19 (Rec.) Literatur. Studier i finska vitterheten efter 1830 af Albin Lönnbeck. Hfors.
  Helsingfors Dagblad nro 282
 20. 20 (Rec.) Litteratur. (Med pensel och penna. En årsbok om svensk konst. Utgifven af W. Silfversparre.).
  Finland nro 299