1. 1 Literatur. Spanska Flugan. Sectio Ultima. Helsingfors 1841.
  Borgå Tidning nro 40
 2. 2 Rec. Literatur. Om Finlands Folk-poesi. Samlingar af C.I. Lenström. Köpenhamn 1841.
  Borgå Tidning nro 5
 3. 3 (Insändt.) Betydelsen af den antika konstens studium framställd af Nils Abraham Gylden. Helsingfors. 1841. -X-.
  Helsingfors Tidningar nro 75
 4. 4 Rec. Utländsk Litteratur. Architektur-verk af Henry Gally Knight.
  Morgonbladet nro 59
 5. 5 I bokh. har utkommit Om Finnarnes folkdikt i obunden berättande form.
  Helsingfors Tidningar nro 98
 6. 6 Bokhandeln. Heinrich Heine, den odödlige af D. Hornung.
  Åbo Tidningar nro 43
 7. 7 Till red. för Å.U. (Anmärkning om finska konstföreningens matrikel.)
  Åbo Underrättelser nro 38
 8. 8 Rec. Folksånger och sagor bland den svenska allmogen i Österbotten, i handskrift samlade af J.O. Rancken.
  Vasabladet nro 26
 9. 9 Rec. Estetiska studier af C.R. Nyblom.
  Åbo Posten nro 61
 10. 10 Rec. Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf den IIIs död, utgifven af Gustaf Ljunggren.
  Åbo Posten nro 61
 11. 11 Förteckning öfver Folksånger, Melodier Sagor och Äfventyr från det svenska Österbotten, samlade af dr J.O.J. Hancken.) Wasa.
  Morgonbladet nro 148
 12. 12 Rec. Litteratur. Grekiska och Romerska författare i svensk öfversättning. Sthlm 1871-73. A.H.
  Helsingfors Dagblad nro 179
 13. 13 Förteckning öfver folksånger, melodier, sagor och äfventyr från det svenska Österbotten, i handskrift samlade af dr Oskar Rancken.
  Vikingen nro 28
 14. 14 I bokhandeln: Werldslitteraturens historia bearbetad och utgifven af Arvid Ahnfelt.
  Finlands Allmänna Tidning nro 269
 15. 15 I bokhandeln. (Om teckningskonsten och metoderna att lära den, af C.G.E.)
  Helsingfors Dagblad nro 316
 16. 16 Konstföreningens matrikel utkommit.
  Helsingfors Dagblad nro 335
 17. 17 (Rec.) Litteratur. (Verldslitteraturens historia. Efter de bästa källor och i förening med flera fackmän bearbetad och utgifven af Arvid Ahnfelt. Sthlm 1874.) (forts.) T.
  Wiborgs Tidning nro 25
 18. 18 Rec.) Litteratur. (Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. Kortfattad öfversigt af H.H. Hildebrand. Sthlm 1875.
  Morgonbladet nro 211
 19. 19 Genmäle. (insändt.) (Några ord i anl. af Ref:ns förkastelsedom öfver Hornungs bok om Heinrich Heine, den odödlige. Se Å.T. n:o 43.) ....r.
  Åbo Underrättelser nro 72
 20. 20 En stormakt och en småmakt. (Meddeladt.) (Polemik med hr...r om klappandarne och Heine, i anl. af rec. öfver Hornungs bok Heinrich Heine , i Å.T. n:o 43.) Två andeklappare.
  Åbo Tidningar nro 48