1. 1 Geni och vanoelt. Af Kristian Winterhjelm. (För Hfbl.) (Rec. af prof. Lambrosas bok med denna titel.) (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 166
 2. 2 Medd. från allmänheten. (Underteck. svar på en protect ang. utgifvandet af Allmän Hälsovårdslära .) Werner Söderström. (Svar följ.)
  Nya Pressen nro 39
 3. 3 Literatur. Tokologi. En bok för hvarje kvinna af doktor Alice Stockhaus. H:fors. X.
  Tammerfors Aftonblad nro 54
 4. 4 Literatur. Våra badoster af C. Carstens. Borgå.
  Tammerfors Aftonblad nro 46
 5. 5 (Rec.) I likbränningsfrågan. Likbränningen jemte öfriga graf skick af Per Lindell. Stockholm. -y.
  Östra Finland nro 7
 6. 6 I frågan om Sanatorium för lungsiktiga i Finland. (Broskyr af dr. R. Sievers.
  Östra Finland nro 29
 7. 7 Ins.) Apotheket. Skydd eller Frihet? (Recension öfver boken: Die Apotheke. Schütz oder Freiheit? Von D:r Franz Brefeld. Breslau 1863.
  Helsingfors Dagblad nro 177
 8. 8 En broschyr om Hundgalenskapen af Felix v. Willebrandt.
  Helsingfors Dagblad nro 275
 9. 9 Skrift om Mjeltbrand sprides bland allmänheten.
  Hufvudstadsbladet nro 88
 10. 10 (Rec.) Litteratur. Nordiskt Medicinskt Arkiv, redigeradt af Axel Key. Sthlm 1869.
  Helsingfors Dagblad nro 138
 11. 11 (Rec.) H-fors. d. 30 Juni. Litteratur. Nordiskt medicinskt arkiv, redigeradt af d:r Axel Key. Sthlm 1869-1870.
  Helsingfors Dagblad nro 147
 12. 12 (Rec.) Literatur. Nordiskt Medicinskt Archiv. Stock h. 1870.
  Helsingfors Dagblad nro 29
 13. 13 Finska läkaresällskapets handlingar. Hels. 1871.
  Vikingen nro 44
 14. 14 (Utkom: Barnets vård och näring under den tidigare lefnadsåldern, af A. Palmberg.) (l87l).
  Helsingfors Dagblad nro 333
 15. 15 Utkom: Barnets vård och näring under tidigare lefnadsåldern. A. Palmberg.
  Hufvudstadsbladet nro 285
 16. 16 Rec.) (En bok för dagen, Koleran, dess igenkännande o. skydd mot densamma af C. Zvist.
  Helsingfors Dagblad nro 206
 17. 17 Rec.) Literatur. (Koleran, dess igenkännande och skyddsmedeln mot densamma af C. Zvist.
  Borgåbladet nro 32
 18. 18 (Rec.) Koleran, dess igenkännande och skyddsmedlen mot densamma, af C. Zvist.
  Wiborgs Tidning nro 62
 19. 19 (Ins.) Till öfverstyrelsen för medicinalverket. (Ang. spridning af dr. A. Palmbergs afhandling om späda barnsvård. Clineus.
  Helsingfors Dagblad nro 349
 20. 20 (Rec.) Litteratur. (Om Dammet och de deri befintliga lägre organismernas betydelse för uppkomsten af smittosamma sjukdomar och jäsningsprocesser af D:r Törnblom.) F.W.
  Helsingfors Dagblad nro 3