1. 1 Hr, S. Baranoffski utgifvit en statistisk uppsats: Brottmåls statistik i Finland för åren 1842-1847.
  Morgonbladet nro 68
 2. 2 (Rec.) Litteratur. Statistisk Teckning af Storfurstendömet -Finland af Gabriel Rein tredje omarbetade upplagan, förra delen. H:fors 1853.
  Borgå Tidning nro 6
 3. 3 Rec. Litteratur. ( Statistisk teckning af Storf. dömet Finland af G. Rein .)
  Åbo Tidningar nro 38
 4. 4 Om statistikens ståndpunkt i landet.) samt några ord i anl. af uppsatsen i n:o 18 af d. bl. rörande det statistiska arbetet: Allmogens i Wiborgs län ekonomiska ställning.
  Wiborg nro 62
 5. 5 Veckans krönika. (Statistisk kalender för Finland.)
  Papperslyktan nro 12
 6. 6 I bokhandeln: Elementarkurs i statistiken af mag. R.A. Renvall.
  Helsingfors Dagblad nro 56
 7. 7 Nytt i bokhandeln: Elementarkurs i Statistiken. Förra häftet: Allmän statistik af R.A. Renvall.
  Helsingfors Tidningar nro 36
 8. 8 Rec. Materialier till utredande af Finlands statistik af Gabr. Rein. I. Kuopio län.
  Helsingfors Tidningar nro 170
 9. 9 Boknytt: Materialier till utredande af Finlands statistik af Gabriel Rein. I Kuopio län.
  Helsingfors Dagblad nro 171
 10. 10 Helsingfors. (Statistisk matrikel öfver landets handel.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 79
 11. 11 (Rec.) Bidrag till Finlands officiela statistik.
  Helsingfors Dagblad nro 284
 12. 12 Utkom.) (Bidrag till Finlands officiela statistik. H:fors 1871.
  Finlands Allmänna Tidning nro 220
 13. 13 Kyrklig statistik. (Tillämnat arb. af d:r Hornborg. rekom.)
  Vasabladet nro 17
 14. 14 Rec.) (Litteratur i bokh.: Statistisk handbok för Finland af K.E.F. Ignatius.
  Åbo Underrättelser nro 135
 15. 15 Arv.) H-fors. ( Statistisk Handbok för Finland utarb.: af K.E.F. Ingnatius.
  Finlands Allmänna Tidning nro 208
 16. 16 Rec.) ( Statistisk handbok för Finland af K.E.F. Ingnatius.
  Björneborg nro 57
 17. 17 Med anl. af Sn. Iggnatie bok Statistiska handboken för Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 261
 18. 18 Wasa bref. XXIV. (Ignatii statistiska handbok.)
  Hufvudstadsbladet nro 252
 19. 19 D:r Ignatii Statistiska Handbok för Finland, anml. i Aftonbladet.
  Åbo Underrättelser nro 174
 20. 20 Rec.) Literatur. (Inbjudningsskrift till Magisterpromotionen... i H:fors d. 30 maj 1873. Betraktelser öfver de statistiska beräkningarne angående lifslängden af prof. L. Lindelöf.
  Åbo Underrättelser nro 86