1. 1 (Rec.) Literatur. (Japan i våra dagar af Georges Bousquet. öfversättningaf Anton Stuxberg. Stockholm.) J.A.
  Helsingfors Dagblad nro 169
 2. 2 Rec.) (I bokhandeln. Sommarminnen från Kuopios omnejder m.m. af C.E. Aspelund.
  Hufvudstadsbladet nro 244
 3. 3 (Rec.) Literatur. O. Funcke, Resebilder från England. Öfvers. af Axel Strandell. Sthlm 1885.
  Helsingfors Dagblad nro 10
 4. 4 (Rec.) Literatur. A. Marquerite, Jagter i Algeriet och anteckningar om Saharas araber. Öfvers. af Victor Rehbinder. Sthlm 1885. O.M.R.
  Helsingfors Dagblad nro 68
 5. 5 (Anmäl.) Litteratur. Om den Finska Polarexpeditionen till Sodankylä och Kultala åren 1882-83 och 1883-84 jemte skildringar från Lappland af Expeditionens medlemmar.
  Finland nro 116
 6. 6 Rec.) Litteratur. (En sjöresa i tropikerna af lady Brassey.
  Finland nro 299
 7. 7 Rec.) Litteratur. (Om den Finska Polarexpeditionen till Sodankylä och Kultala åren 1882-83 och 1883-84 jemte Skildringar från Lappland af expeditionens medlemmar. H:fors 1885.
  Helsingfors Dagblad nro 143
 8. 8 (Anmäl.) Jullitteratur. Lady A. Brasseys Sjöresa i Tropikerna. -lt.
  Helsingfors Dagblad nro 348
 9. 9 (Anmäl.) Jullitteratur. Stanleys Kongo. -lt.
  Helsingfors Dagblad nro 348
 10. 10 Rec.) (Ny litteratur. Vid konstflitens hardar i Tyskland, Osterike, Schewiz, o. Belgien, reseanteckningar af C.G. Estlander.
  Helsingfors Dagblad nro 52
 11. 11 Rec.) (Ny litteratur. Vid konstflitens härdar i Tyskland, Österike, Schweitz o. Belgien, af C.G. Estlander.
  Åbo Underrättelser nro 46
 12. 12 Rec.) Litteratur, (Vid Konstflitens Härdar i Tyskland, Österike, Schweiz och Belgien. Reseanteckningar af C.G. Estlander.
  Morgonbladet nro 60
 13. 13 (Rec.) Litteratur. (Hugo Niabeth. Två år i Amerika. 1872-1874. Sthlm 1874.) R.T.
  Åbo Underrättelser nro 145
 14. 14 (Rec.) Litteratur. (Felix Heikel. Från Förenta Staterna. Nitton bref jemte bihang. H-fors 1873.) K.T.
  Åbo Underrättelser nro 147
 15. 15 (Rec.) Litteratur. (Vid konstflitens härdar i Tyskland, Österike, Schweitz o. Belgien. Reseanteckningar af C.G. Estlander. H-fors 1875.) S.
  Åbo Underrättelser nro 159
 16. 16 Utkom: praktverk. Svenska polarexpeditionen 1872-1873. af prof Nordenskiöld och dr. Kjellman.
  Helsingfors Dagblad nro 345
 17. 17 Rec.) Pariser-bref. Af Paul d Abrest. ( Wien och lifvet i Wien af Victor Tissot.) (forts.
  Wiborgs Tidning nro 28
 18. 18 Utkom: Från Spanien och Portugal Resebilder af R. Gustafsson.
  Åbo Underrättelser nro 326
 19. 19 Nordenskiölds beskrifning öfver sin resa kommer, att utgifvas äfven på finska.
  Helsingfors nro 49
 20. 20 Vega litteratur.
  Hufvudstadsbladet nro 100