1. 1 Kirje Helsingistä. (Suomal. matka-käsikirjan tarpeesta. Takasen muistojuhla.) Matti.
  Uusi Suometar nro 268
 2. 2 Borgå, handbok för stadsbor och resande, sammanstäld af R. Rostedt, har utk.
  Borgåbladet nro 87
 3. 3 (En Imatra-guide har utgifvits i St P:burg af hr. Assonow.
  Helsingfors Dagblad nro 123
 4. 4 Ny vägvisare till Imatra, utg. af A.A. Annikoff St. Pburg 1886 har enl. ryska tidn. utkommit.
  Helsingfors Dagblad nro 237
 5. 5 Rysk resehandbok öfver Finland af V. Mainoff.) - (Novostis uttande.
  Finland nro 145
 6. 6 Resehandböcker öfver Finland. (Beskrifningar öfver landet ha minn ett år utkommit på fyra skilda språk.)
  Folkwännen nro 146
 7. 7 (Rec.) Litteratur. Borgå, handbok för stadsbor och resande, sammanstäld af R. Rostedt. Borgå 1886. O.G.
  Helsingfors Dagblad nro 14
 8. 8 Engelsk resehandbok för Finland utkommit.
  Helsingfors Dagblad nro 304
 9. 9 (Arv.) Kirjallisuutta. Opas Suomessa matkustaville. Kirj. W. Mainovin venäjän kielellä.
  Uusi Suometar nro 144
 10. 10 Rec.) Notiser för dagen. (Turistföreningens i Finland första publikation: Reseturer i Finland. I. 1887.
  Wiborgsbladet nro 170
 11. 11 Uutta kirjallisuutta. ( På skansen. Till högkomst af bortgångna och till vägledning bland deras grafvar på begrafningsplatserna i Åbo.) E. Nervander. Sp.
  Aura nro 298
 12. 12 (Rec.) Turistföreningens nya publikation. Reseruter i Finland.
  Finland nro 152
 13. 13 Handböcker för resor i Finland utkommit i Petersburg.
  Nya Pressen nro 112
 14. 14 Rec.) Literaturöfversigt. E. Nervander. På Skansen. Åbo. (-
  Helsingfors Dagblad nro 21
 15. 15 Rysk resehandbok om Finland af hr. R. Fedotow.
  Hufvudstadsbladet nro 93
 16. 16 Turistföreningen i Finland publikationer. I. Reseruter i Finland. Helsingfors med omgifningar. Lexposition de la Société des touristes de Finlande. La Finlande et les Finlandais.)
  Hufvudstadsbladet nro 190
 17. 17 Turistföreningens i Finland publikationer. II. O.M. Reuter, La Finlande et les Finlandais. Hfors 1889.
  Hufvudstadsbladet nro 20
 18. 18 Om hr. Feodotofs resehandbok öfver Finland.
  Nya Pressen nro 110
 19. 19 Turistföreningens af prof. O.M. Reuter redigerade handbok öfver Finland utkommit.
  Nya Pressen nro 219
 20. 20 Kirje Helsingistä. (Matkailijayhd. ulosantama käsikirja matkustaville Helsinki ympäristöineen .) Matti.
  Uusi Suometar nro 183