1. 1 Bokhandelsnytt. Geografiskt-statistiskt lexikon öfver Finland af M. Weckström, 1851.
  Åbo Tidningar nro 33
 2. 2 Förklaring. (Med anl. af recension öfver Geografiskt-statistiskt lexikon öfver Finland af M. Weckström .) (Ang. Ålands kyrkor) S-n.
  Finlands Allmänna Tidning nro 168
 3. 3 Dr. A. Petermanns geografiska meddelanden Häft II 1862.
  Åbo Underrättelser nro 34
 4. 4 Korrespondens. (Wasa. Folkupplysningssällskapet kommer att utgifna Geografiska Bilder, hvaraf redan utkommit: Norge. I. Utarbetad af J.S.: kritik öfver detta arbete.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 88
 5. 5 Rec. Jorden och dess folk, allmän geografi af F. von Hellwald.
  Vasabladet nro 104
 6. 6 Utkom: Jorden och dess folk. Allmän geografi af F. v. Hellwald.
  Björneborgs Tidning nro 3
 7. 7 (Rec.) Geografisk litteratur. Jorden och dess folk. Allmän geografi af F. von Hellvald. Stockholm 1877.
  Borgåbladet nro 26
 8. 8 (Rec.) De geografiska upptäckternas historia från äldsta tider till slutet af 17de århundradet af Jules Verne. Öfvers. af C.A. Swahn. Sthlm. w.
  Helsingfors Dagblad nro 123
 9. 9 (Rec.) Literatur. De geografiska upptäckternas historia af Jules Verne. Sthlm.
  Åbo Underrättelser nro 227
 10. 10 Rec.) (Ny svensk literatur. Jules Verne arbete De geografiska upptäckternas historia.
  Åbo Underrättelser nro 259
 11. 11 Rec. (Literatur. - Finlands geografi, handbok för medborgare af K.E. Ignatius.)
  Björneborgs Tidning nro 54
 12. 12 Rec.) Borgå. (Geografiskt, statistiskt handlexikon öfver Sverge, utarbetadt af C.M. Rosenberg.
  Borgåbladet nro 14
 13. 13 Rec.) (De geografiska upptäckternas historia af Jules Verne. Öfvers. af C.A. Svahn.
  Finlands Allmänna Tidning nro 297
 14. 14 Anmäl.) Literatur. (Af de Geografiska upptäckternas historia af Jules Verne har häfte I af band III utkommit.
  Morgonbladet nro 145
 15. 15 Rec.) Litteratur. K.E.F. Ignatius. Finlands geografi. Handbok för medborgare. H:fors G.W. Edlunds förlag. I. R.H-t. (forts.
  Helsingfors Dagblad nro 278
 16. 16 (Rec.) Literatur. Faraonernas land eller Egypten och Sinai, skildradt i ord och bild af dr S. Manning och R. Lovett.
  Borgåbladet nro 77
 17. 17 Rec. A.J. Hipping. Beskrifning öfver Perno socken i Finland.
  Mnemosyne nro 54
 18. 18 (Rec.) Literatur. Anteckningar under min vistelse i Lapp marken. Af Jakob Fellman. Första och Andra året. Borgå 1844.
  Borgå Tidning nro 2
 19. 19 Bokhandelsnyheter, (Beskrifning om Runö i Lifland af F.I. Ekman. Tavastehus 1847.)
  Åbo Tidningar nro 13
 20. 20 Grafvårdar. Aqvareller från Helsingfors luth. begrafningsplatser. II. Titelbladet.
  Hufvudstadsbladet nro 254