1. 1 Rec.) Litteratur. (W.G. Lagus. Minnestal öfver Gabriel Geitlin. Hfors 1872.
  Helsingfors Dagblad nro 350
 2. 2 Rec.) (Litteratur. W,G. Lagus. Minnestal öfver o. Edvard Jonas Wilhelm af Bruner. H-fors 1872.
  Helsingfors Dagblad nro 350
 3. 3 (äec.) Litteratur. Louis de Geer. Minnesteckning öfver Hans järta. Sthlm. 1874. C.
  Helsingfors Dagblad nro 179
 4. 4 Rec. Litteratur. Arvid Ahnfelt: G.J.L. Almqvist, hans lif och verksamhet i Stockholm. Y.
  Helsingfors Dagblad nro 196
 5. 5 Rec.) (Litterär nyhet. Johan Jakob Nordström, tecknad af Wilh. Lagus.
  Helsingfors Dagblad nro 141
 6. 6 Johan Jakob Nordström. (Johan Jakob Nordström, tecknad af Wilh. Lagus. H:fors 1877.) (forts.)
  Östra Finland nro 64
 7. 7 Finsk helsnings skrift till Upsala universitet: Carl von Linné, som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige af prof. 0. Hjelt.
  Morgonbladet nro 212
 8. 8 Rec.) (Ny broschyr. Om Johan Ludvig Runeberg. Tvenne föredrag af Valfrid Vasenius.
  Åbo Posten nro 294
 9. 9 Svensk liter. (Utkom E.J.L. Almqvist af A. Th. Lysander.)
  Åbo Posten nro 242
 10. 10 Litter. från Sverge. (Prof. Lys-anders biografiska anteckningar öfver Almqvist i kalendern Svea ?)
  Åbo Posten nro 277
 11. 11 Litteratur. Dagboksanteckningar, förda vid Gustaf III:s hof, af friherre Gustaf Johan Ehrensvärd, Ufgifna afd:r E.v. Montan. Stholm 1877. I. Y.
  Helsingfors Dagblad nro 271
 12. 12 Rec.) (Nya böcker från Sverige Victor Hugo och det nyast Frankrike; en studie af P.A.
  Helsingfors Dagblad nro 343
 13. 13 Några anteckningar om och af v. Döheln, utgifna af G. v. Döbeln fingo en tillökning af dr. O.A. Stridsberg.
  Hufvudstadsbladet nro 68
 14. 14 I bokhandeln: Minnesblad i färgton förestållande ångb. Vega och porträtt af Nordenskiöld.
  Helsingfors Dagblad nro 100
 15. 15 Ny svensk litteratur. Minnesord vid f.d. landshöfdingen m.m. friherre Robert Fredrik von Kranners jordfästning i Upsala domkyrka den 1 juni 1880 af Victor Björnström.
  Helsingfors nro 166
 16. 16 Stamtafla öfver slägten Runeberg utgifves af R.A. Renwall.
  Finlands Allmänna Tidning nro 198
 17. 17 Litteratur. (Stamfafla öfver slägten Runeberg, utgifven af R.A. Renwall.)
  Hufvudstadsbladet nro 198
 18. 18 Rec.) (Stamtafla öfver slägten Runeberg, utarbetad af R.A. Renvall. Hfors.
  Östra Finland nro 101
 19. 19 Per Brahe, generalguvernör öfver Finland, teckning utgifven af bestyrelsen för Brahestodsfonden i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 237
 20. 20 Rec.) (Per Brahes minne 168O-188O, den 12 september är titeln på ett festblad, som komiten för Brahestoden låtit trycka i Stockholm.
  Åbo Underrättelser nro 244