1. 1 (Rec.) Literaturöfversigt. (Myntbeskrifning, eller underrättelser uti kunskapen om mynt jemte trogna afbildningar etc. af M. Weckström. Helsingfors 1853.) S.E.
    Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4
  2. 2 Bokh. nyhet. Myntbeskrifning, eller underrättelser uti kunskapen om mynt ¿¿ jemte trogna afbildningar ¿¿ af M. Veckström.
    Morgonbladet nro 39
  3. 3 (Rec.) Inhemsk Litteratur. Beskrifning öfver Kejs. Alexanders-Universitetets i Finland. Muhammedanska myntsamling af Gabriel Geitlin. H:fors 1862.
    Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 4