1. 1 Rec. Literatur. Samling af Vapen för Grefliga, Friherrliga och Adeliga Ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus, o.s.v. Utgifven af Georg August Kajanus. Lithograf, af Aug. Wilh. Welin. Helsingfors.
  Helsingfors Morgonblad nro 82
 2. 2 (fiec.) Literatur. (Insändt.) Samling af Vapen för Grefliga, Friherrliga och Adeliga Ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarehus. af Georg August Kajanus. Helsingfors. Subskribent å Vapensamlingen. Heft VI-X.
  Borgå Tidning nro 17
 3. 3 Bachi Adelsmåns vapen utkommit.
  Helsingfors Tidningar nro 38
 4. 4 Om Finlands flagga Forslag af Arno.
  Helsingfors Tidningar nro 159
 5. 5 Anm.) (Utkom: Samling af vapen --- af G.A. Kajanus. H:fors.
  Åbo Underrättelser nro 335
 6. 6 Ufkom. Afbildningar af vapensköldar, fardom uppsatta i Finlands kyrkor. Af B. Hausen.
  Helsingfors Dagblad nro 334
 7. 7 Hfors. I.F. Tilgmans litogr. officin utföres ett plauschver upptagande Finlands vapen jämte länevapnen.
  Hufvudstadsbladet nro 123
 8. 8 Inom kort torde utkomma Finlands och dess landskaps äfvensom Kexholms läns och Lapplands vapen af doktor K.A. Bomansson.
  Nya Pressen nro 27
 9. 9 Finskt heraldiskt verk: Finlands ridderskaps och adels vapenbok.
  Helsingfors Dagblad nro 185
 10. 10 (Rec.) Heraldik. (Finlands Ridderskaps- och Adels vapenbok af G. Granfelt.) M.x.n.
  Nya Pressen nro 272
 11. 11 (Rec.) Finlands ridderskaps och adels vapenbokjemte beskrifning. I. (forts.) Magnus Stackelberg.
  Hufvudstadsbladet nro 217
 12. 12 (Rec.) Literatur. Wapen-Bok för Storfurstendömet Finlands Ridderskap och Adel. Utgifven af Georg August Kajanus. Texten af F. Granbom. Häftet 1. Helsingfors 1840.
  Borgå Tidning nro 59
 13. 13 Rec. Literatur. (Insändt.) Samling af Wapen för Grefliga, Friherrliga och Adeliga Ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus, af Georg August Kajanus. Helsingfors.
  Borgå Tidning nro 10
 14. 14 Ännu något om Vapen-Samlingen af de å Finska Riddarhuset introducerade Ätter.
  Åbo Tidningar nro 87
 15. 15 Rec.) Böcker: Afbildningar af vapensköldar, fordom uppsatta i Finlands kyrkor¿¿ af B. Hausen. H:fors 1882, Samling af vapen ¿¿ å Finlands riddar hus af G.A. Kajanus. H:fors 1882. (forts.
  Östra Nyland nro 98
 16. 16 (Rec.) Literatur. (Samling af vapen för grefliga, friherrliga och adeliga ätter i Finlands Riddarhus. Af G.A. Kajanus. De åren 1843-1881 introducerade ätter.) S.
  Helsingfors Dagblad nro 345