1. 1 Rec.) (Litteratur. Lord Macaulays Englands historia från Jakob den andres tranbestigning t. 1702.
  Åbo Underrättelser nro 95
 2. 2 Rec. (Insändt) Försök att förklara Caj. Corn. Faciti omdömen öfver Finnarne. Jemte en öfversigt af deras ordna Vidskepelse af O.A. Gottlund. St:holm 1834. F.K.
  Helsingfors Morgonblad nro 46
 3. 3 Rec.) (I Sverge har utkommit Englands historia från Jakob den andres tronbestigning af Macaulays i svensk öfversättning.
  Åbo Posten nro 87
 4. 4 På G.W. Edlunds förlag har i H:fors utkommit Kejsar Alexander II, Finlands Storfurste.
  Björneborgs Tidning nro 34
 5. 5 I bokh. Finska Kranier jemte några Natur o. Litteratur studier inom andra områden af Finsk Antropologi, skildrade af Gustaf Retzeius prof. vid Karolinska institutet.
  Helsingfors Dagblad nro 130
 6. 6 Finska kranier jemte några Natur- och Literatur-studier inom andra områden af finsk Antropologi skildrade af Gustaf Retzius utkommit i Sverge.
  Åbo Posten nro 112
 7. 7 G. Retzius: Finska kranier. I, II. (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 195
 8. 8 (Rec.) Litteratur. (forts.) (Finska Kranier jämte några natur- och litteratur-studier inom andra områden af finskantropologi, skildrade af Gustaf Retzius, e.o. prof. vid Karolinska institutet. Sthlm 1878.) J.R.A.
  Morgonbladet nro 172
 9. 9 Historiska arbeten af magister R. Hausen.
  Wiborgs Tidning nro 133
 10. 10 Det pittoreska Ryssland. Vårt fädernesland i sina geografiska, historiska, etnografiska och ekonomiska förhållanden, utgifves i P:burg af P.P. Semenoff.
  Finlands Allmänna Tidning nro 49
 11. 11 Polemik med Morgonbl. ang. Danielsons referat af dr. Schybergsons historiska arbete.
  Helsingfors Dagblad nro 99
 12. 12 Rec.) En bok för vår svenska skärgårdsallmoge. Hafvets och fiskarens sagor samt spridda drag ur Gotlands odlingssaga och strandallmogens lif af P.A. Säve.
  Åbo Posten nro 97
 13. 13 Det unga Finland. (I Sverge utkommit en skrift för 25 år tillbaka: En kulturhistorisk betraktelse af Ang. Sohlman. I. Den finska och den svenska nationaliteten, båda uråldriga och lika berättigade i Finland.) (forts.)
  Helsingfors nro 138
 14. 14 Prof. G. Retzii praktverk Finska kranier är föremål för anmälan af Zuatrefages i tidskr. Journal des savants.
  Finlands Allmänna Tidning nro 142
 15. 15 Prof. G. Retzius praktverk: Finska kranier jemte några natur- och litteraturstudier inom andra områden af finsk, antropologi anmäles af Zuatrefages.
  Helsingfors Dagblad nro 166
 16. 16 Prof. G. Hetzii praktverk. Finska kranier jemte några natur- och literatur studier inom andra områden af finsk antropologi, anmäles i Journal des sawants.
  Helsingfors nro 142
 17. 17 Rec. Litteratur. A. Hedin: Franska revolutionens qvinnor. Sthlm 1880. W.
  Helsingfors Dagblad nro 296
 18. 18 Rec. Ny litteratur. Gamla Stockholm, dess gator, gränder och torg; folkklasser, typer, personager, och förlustelseställen; sedvänjis vid högtider och fester; farsoter och tumult; skrån, gillen; ungdom, skollif polis; gatans flora och fauna. W.
  Helsingfors Dagblad nro 320
 19. 19 (Rec.) Ny svensk litteratur. Civilisationens historia i England. Af Henry Thomas Buckle. Öfvers. af O.V. Ålund.
  Helsingfors Dagblad nro 338
 20. 20 Rec.) (Ny svensk literatur. Civilisationens historia i England. Af Henry Thomas Buckle. Öfvers. af O.V. Ålund.
  Åbo Underrättelser nro 343