1. 1 Rec. Anmärkningar vid v. Dalins Svea Rikes Historia. - 1782. 12.XII s. 393-398; 409-414(24.XII).
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 Rec. Clewberg, A.N., Sorgetal öfver Lovisa Ulrica.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 3. 3 Rec. Franzén, F.M., Om svenska drottningar.
  Åbo Tidningar nro 31
 4. 4 Rec. Utkast till föreläsningar öfver Svenska Historien af Eric Michael Fant, första stycket, till K. Gustaf den Första. Upsala 1803.
  Allmän litteraturtidning utgifven af ett sällskap i Åbo nro 21
 5. 5 Rec.) Inhemsk Literatur. Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd i slutet af l6:de och början af 17:de århundradet. Första Flocken (Äfven med titel:) Handlingar rörande klubbekriget. Första häftet. Helsingfors 1843. (Utgifven D.r Edv. Grönblad
  Helsingfors Morgonblad nro 11
 6. 6 Rec. Litteratur. And. Fryxell. Berättelser ur Svenska Historien. Sthlm 1873.
  Åbo Underrättelser nro 10
 7. 7 Rec. Litteratur. Berättelser ur Svenska Historien. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Sthlm 1873. M.G.S.
  Helsingfors Dagblad nro 88
 8. 8 Rec. Litteratur. W.H. Dixon. Schweigarne. Öfvers. af Thora Hammarsköld. Sthlm 1872.
  Helsingfors Dagblad nro 185
 9. 9 Rec. Förenta Staternas historia, af Joh. A. Enander. Chicago 1876.
  Vasabladet nro 30
 10. 10 Rec.) (Literatur från Sverge. D:r Moritz Buseles arbete Grefve Bismarch och hans män, under kriget med Frankrike utkommit.
  Åbo Posten nro 4
 11. 11 Rec.) Litteratur. (Robert Castrén, Finska Deputationen 18O8-1809. H:fors 1879.
  Åbo Underrättelser nro 270
 12. 12 Rec.) Literatur. (Finska Deputationen 18O8-18O9 af Robert Castrén. (forts.
  Östra Finland nro 116
 13. 13 Rec.) (M.I. Crusenstolpes Historiska tidsbilder, ny upplaga af dr. Arvid Ahnfelt.
  Helsingfors Dagblad nro 167
 14. 14 Litteratur. Rob. Castréns: Skildringar ur Finlands historia 1st samlingen. Landtdagen i Borgå 1809.
  Hufvudstadsbladet nro 238
 15. 15 Rec.) Skildringar ur Finlands nyare historia af Robert Castrén. H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 280
 16. 16 Rec. (Robert Castréns Skildringar ur Finlands nyare historia.)
  Wiborgs Tidning nro 121
 17. 17 Literatur. Bilder ur allmänna historien af A.V, Carlsson.
  Wasa Tidning nro 131
 18. 18 (Rec.) Illustrerad handbok i grekisk och romersk fornkunskap af A.M. Alexanderson om. fl.
  Helsingfors Dagblad nro 309
 19. 19 Helsingfors den 11 dec. Litteratur. Skildringar ur Finlands nyare historia af R. Castrén. II. (Landtdagen i Borgå.)
  Helsingfors Dagblad nro 337
 20. 20 Rec.) (Utkom i Sverge: Urmänniska rikets historia af A. de la Jonqúiere.
  Åbo Posten nro 208